Pētījumus fizikas pamatskolas kursā iedala trīs posmos:
 
1. Prognozēšana un plānošana
Vēro un saskati!Izsaki pieņēmumu!Plāno eksperimentu!
Iepazīstas ar informāciju,
saskata un formulē pētāmo problēmu
Formulē pieņēmumu (hipotēzi)
Izdomā, ko mērīs, izvēlas darba piederumus
 
2. Eksperimentālā darbība
Eksperimentē!Reģistrē un apstrādā datus!
Veic novērojumus un mērījumusPieraksta rezultātus, veido tabulas, veic aprēķinus
 
3. Rezultātu analīze un prezentēšana
Apstiprini vai noliedz pieņēmumu!Secini!Iepazīstini ar saviem rezultātiem!
Izvērtē rezultātusUz iegūto rezultātu pamata izdara secinājumusPrezentācija vai noformē darbu iesniegšanai skolotājam.
Svarīgi!
Atceries, ka Tava izvirzītā hipotēze var izrādīties patiesa un var būt arī aplama. Aplama hipotēze nav Tava kļūda, bet pētnieciskā darba sastāvdaļa. Secinājumos norādi savu jauno, uz pētījuma rezultātiem balstīto patieso pieņēmumu.