Lai salīdzinātu lielus un mazus, šaurus un platus ķermeņus, lieto laukuma vienības.
Starptautiskajā vienību sistēmā laukuma pamatvienība ir kvadrātmetrs  m2.
kvadrātmetrs.svg
 
Iegaumē, kā jārīkojas, lai pārietu no vienām vienībām uz citām!
1km2=1000m1000m=1000000m21cm2=0,01m0,01m=0,0001m21dm2=0,1m0,1m=0,01m21mm2=0,001m0,001m=0,000001m2
 
1m2=1000mm1000mm=1000000mm21m2=100cm100cm=10000cm21m2=10dm10dm=100dm21m2=0,001km0,001km=0,000001km2
 
Sadzīvē izmanto laukuma mēru  - hektāru [\(ha\)].
1ha=10000m21m2=0,0001ha
 
hektat.svg
 
Lai noteiktu ķermeņa laukumu, izmanto šādas formulas.
Taisnstūra laukums ir garumsplatums.
Garumu fizikā pieņemts apzīmēt ar burtu \(l\), laukumu ar \(S\). Tādā gadījumā taisnstūra laukums S=l1l2
Trijstūra laukums S=ah2, kur \(a\) ir mala, bet \(h\) ir pret šo malu vilktais augstums.
Riņķa laukums S=πR2π3,14, kur \(R\) - riņķa rādiuss.