Teorija

Uzdevumi

1. Siltumkustības modelis

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Vielas agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vielas uzsilšanas ātrums atkarība no masas

Grūtības pakāpe: zema

6
4. Temperatūras ietekmē uz vielas īpašībām

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Temperatūras ietekmē uz parametriem

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Temperatūras noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Termometru lietošanas ierobežojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
8. Termometra lietošanas ierobežojumi. Medicīnas termometrs

Grūtības pakāpe: vidēja

8
9. Termometra lietošanas ierobežojumi. Pirometrs

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Šķidruma termometra lietošanas ierobežojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Šķidruma termometra lietošanas ierobežojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Kā vielas veids ietekmē ķermeņa uzsilšanas ātrumu

Grūtības pakāpe: zema

5
13. Vielas uzsilšanas ātrums

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Kā vielas masa ietekmē temperatūras izmaiņu

Grūtības pakāpe: zema

5
15. Sildīšana un atdzesēšana. Īpatnējā siltumietilpība. Formulas zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Īpatnējā siltumietilpība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Pannas rokturis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Grafiks. Īpatnējā siltumietilpības nolasīšana no tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Ūdens sildīšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
20. Metāla detaļas saņemtā siltuma daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Termometriskās vielas masa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Pannas sākumtemperatūra

Grūtības pakāpe: augsta

1
23. Cepšanas temperatūra

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Siltumkustība un temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Temperatūra un siltumkustība

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem