Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Siltumkustība Aprakstītas dažādas siltuma parādības un dažāda veida siltuma avoti, temperatūras jēdziens, temperatūras mērīšana un dažāda veida termometri.
2. Termometri Aprakstītas dažādas siltuma parādības un dažāda veida siltuma avoti, temperatūras jēdziens, temperatūras mērīšana un dažāda veida termometri
3. Vielas sasilšana un atdzišana. Vielas īpatnējā siltumietilpība Ķermeņa temperatūras izmaiņas lielums ir atkarīgs no ķermeņa masas, ķermeni veidojošās vielas (raksturojošais lielums – siltumietilpība) un pievadītā siltuma daudzuma, ko starptautiskajā mērvienību sistēmā mēra darba un enerģijas vienībās – džoulos (J). (D.Li.4.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltumkustības modelis 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro vizuāla modeļa elementu nozīmi. (D.9.12.2.1.; D.9.1.2.1.) Veido vizuālu siltumkustības modeli. (D.9.12.2.1.)
2. Vielas agregātstāvoklis 1. izziņas līmenis zema 2p. Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām (D.9.1.1.1.; D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.), piemēram vielas agregātstāvokli.
3. Vielas uzsilšanas ātrums atkarība no masas 1. izziņas līmenis zema 6p. Sarindo dotās vielas pēc to uzsilšanas ātruma.
4. Temperatūras ietekmē uz vielas īpašībām 1. izziņas līmenis zema 2p. Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām. (D.9.1.1.1.; D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.)
5. Temperatūras ietekmē uz parametriem 1. izziņas līmenis zema 2p. Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām. (D.9.1.1.1.; D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.)
6. Temperatūras noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3p. Temperatūras noteikšana no termometra rādījuma.
7. Termometru lietošanas ierobežojumi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)
8. Termometra lietošanas ierobežojumi. Medicīnas termometrs 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)
9. Termometra lietošanas ierobežojumi. Pirometrs 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)
10. Šķidruma termometra lietošanas ierobežojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saista mērinstrumenta lietošanas ierobežojumus (piemēram, mērapjoms) ar mērinstrumenta uzbūvi. (D.9.11.2.1.)
11. Šķidruma termometra lietošanas ierobežojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saista mērinstrumenta lietošanas ierobežojumus (piemēram, mērapjoms) ar mērinstrumenta uzbūvi (piemēram, šķidruma sasalšanas temperatūra). (D.9.11.2.1.)
12. Kā vielas veids ietekmē ķermeņa uzsilšanas ātrumu 1. izziņas līmenis zema 5p. Skaidro, ka vielas uzsilšanas ātrums vienādos sildīšanas apstākļos dažādām vielām atšķiras (D.9.4.2.1.)
13. Vielas uzsilšanas ātrums 1. izziņas līmenis zema 4p. Sarindo dotās vielas pēc to uzsilšanas ātruma.
14. Kā vielas masa ietekmē temperatūras izmaiņu 1. izziņas līmenis zema 5p. Noskaidro, vai vielas masa ietekmē temperatūras izmaiņu.
15. Sildīšana un atdzesēšana. Īpatnējā siltumietilpība. Formulas zināšanu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrod informāciju fizikālo lielumu tabulās. (D.9.4.2.1.)
16. Īpatnējā siltumietilpība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Analizē siltumprocesus, izmantojot lielumus Q, m, c. (D.9.4.2.1.)
17. Pannas rokturis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Analizē siltumprocesus, izmantojot lielumus Q, m, c. (D.9.4.2.1.)
18. Grafiks. Īpatnējā siltumietilpības nolasīšana no tabulas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrod informāciju fizikālo lielumu tabulās. (D.9.4.2.1.) Analizē siltumprocesus, izmantojot lielumus Q, m, c. (D.9.4.2.1.)
19. Ūdens sildīšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Izmanto matemātiskās sakarības siltuma daudzuma noteikšanai.(=D.9.4.2.2.)
20. Metāla detaļas saņemtā siltuma daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izmanto matemātiskās sakarības siltuma daudzuma noteikšanai.(=D.9.4.2.2.)
21. Termometriskās vielas masa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē siltumprocesus, izmantojot lielumus Q, m, c. (D.9.4.2.1.). Izmanto matemātiskās sakarības siltuma daudzuma noteikšanai. (=D.9.4.2.2.)
22. Pannas sākumtemperatūra 2. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē siltumprocesus, izmantojot lielumus Q, m, c. (D.9.4.2.1.). Izmanto matemātiskās sakarības siltuma daudzuma noteikšanai. (=D.9.4.2.2.)
23. Cepšanas temperatūra 2. izziņas līmenis augsta 2p. Analizē siltumprocesus, izmantojot lielumus Q, m, c. (D.9.4.2.1.). Izmanto matemātiskās sakarības siltuma daudzuma noteikšanai. (=D.9.4.2.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termometra lietošanas ierobežojumi. Galileja termometrs Citi vidēja 8p. Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)
2. Vielas veids ietekmē ķermeņa uzsilšanas ātrumu Citi zema 6p. Skaidro, ka vielas uzsilšanas ātrums vienādos sildīšanas apstākļos dažādām vielām atšķiras (D.9.4.2.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltumkustība un temperatūra 00:10:00 vidēja 15p. Skaidro vizuāla modeļa elementu nozīmi. (D.9.12.2.1.; D.9.1.2.1.) Veido vizuālu siltumkustības modeli. (D.9.12.2.1.) Skaidro, ka vielas uzsilšanas ātrums vienādos sildīšanas apstākļos dažādām vielām atšķiras (D.9.4.2.1.) Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)
2. Temperatūra un siltumkustība 00:10:00 vidēja 13p. Sarindo dotās vielas pēc to uzsilšanas ātruma. Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām. (D.9.1.1.1.; D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.) Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulu siltumkustība un temperatūra 00:10:00 vidēja 16p. Skaidro, ka vielas uzsilšanas ātrums vienādos sildīšanas apstākļos dažādām vielām atšķiras (D.9.4.2.1.) Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām. (D.9.1.1.1.; D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.) Analizē termometru lietošanas ierobežojumus. (D.9.11.2.1.)