Teorija

Uzdevumi

1. Ķermenis saņem un atdod enerģiju

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Tallija siltuma procesu grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Tallija siltuma procesu grafika analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Tallija siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Tallija siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ledus siltuma procesu grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Ledus siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Ledus siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Siltuma procesi grafikos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Grafiks. Izpratnes jautājumi par kušanu un sacietēšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Darbs ar siltuma grafikiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Dažādu kurināmo enerģija

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Kurināmā masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Kurināmā masas aprēķināšana, salīdzinot divus dažādus kurināmā veidus

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Īpatnējā kušanas siltuma aprēķināšana, vielas noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā nepieciešamā Q aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Masas aprēķināšana vielas kušanas procesā

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Sildīšana un iztvaicēšana, Q aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Siltuma pārnese

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Siltuma pārneses veidi

Grūtības pakāpe: zema

2
22. Siltuma avotu noteikšana no ieplūdušā un aizplūdušā siltuma bilances

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Siltumvadītāju un siltuma izolatoru noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Siltuma pārnese un vielas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Materiālu siltumvadītspēja

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Dažādu materiālu siltumvadītspēja

Grūtības pakāpe: zema

1
27. Siltumvadītspēja dažādos materiālos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Siltumstarojums un krāsas

Grūtības pakāpe: zema

3

Testi

1. Siltuma procesu grafiki

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Siltuma procesu grafiku analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem