Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kušana un sacietēšana. Īpatnējais kušanas siltums Kušana un sacietēšana. Īpatnējais kušanas siltums.
2. Iztvaikošana un vārīšanās. Īpatnējais iztvaikošanas siltums Iztvaikošana un vārīšanās. Īpatnējais iztvaikošanas siltums.
3. Kurināmais un sadegšanas siltums. Īpatnējais sadegšanas siltums. Lietderības koeficients Kurināmais un sadegšanas siltums. Īpatnējais sadegšanas siltums. Lietderības koeficients.
4. Siltuma pārneses veidi un to izpausmes un piemēri ikdienā Siltuma pārneses veidi un to izpausmes un piemēri dabā un tehnikā.
5. Siltums, fizikas tabulas Fizikas tabulas - īpatnējā siltumietilpība, kurināmā siltumspēja, īpatnējais iztvaikošanas siltums, kušanas un sacietēšanas temperatūra, īpatnējais kušanas siltums, vārīšanās temperatūra, vadītāju īpatnējā pretestība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermenis saņem un atdod enerģiju 1. izziņas līmenis zema 2p. Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām. (D.9.1.1.1.; D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.)
2. Tallija siltuma procesu grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
3. Tallija siltuma procesu grafika analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
4. Tallija siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
5. Tallija siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
6. Ledus siltuma procesu grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
7. Ledus siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
8. Ledus siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
9. Siltuma procesi grafikos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
10. Grafiks. Izpratnes jautājumi par kušanu un sacietēšanu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
11. Darbs ar siltuma grafikiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
12. Dažādu kurināmo enerģija 1. izziņas līmenis zema 2p. Salīdzina dažādu kurināmo enerģiju. (D.9.4.2.1.) Atrod informāciju fizikālo lielumu tabulās. (D.9.4.2.1.)
13. Kurināmā masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izmanto formulu un aprēķina kurināmā masu.
14. Kurināmā masas aprēķināšana, salīdzinot divus dažādus kurināmā veidus 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Salīdzina dažādu kurināmo enerģiju (D.9.4.2.1.) un aprēķina kurināmā masu.
15. Īpatnējā kušanas siltuma aprēķināšana, vielas noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķina īpatnējo kušanas siltumu un nosaka vielu.
16. Vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā nepieciešamā Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izmanto formulu un aprēķina siltuma daudzumu vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā.
17. Masas aprēķināšana vielas kušanas procesā 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izmanto formulu un aprēķina vielas masu kušanas procesā.
18. Sildīšana un iztvaicēšana, Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6p. Izmanto formulas un aprēķina siltuma daudzumu sildīšanas un iztvaicēšanas procesā.
19. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6p. Ledus izkausēšanai un ūdens uzvārīšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana*.
20. Siltuma pārnese 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro dažādus siltuma pārneses veidus. (D.9.1.1.1.; D.9.4.3.2.)
21. Siltuma pārneses veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Jānosaka kurš process vai parādība atbilst nosauktajam siltuma pārneses veidam
22. Siltuma avotu noteikšana no ieplūdušā un aizplūdušā siltuma bilances 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Siltuma avotu noteikšana no ieplūdušā un aizplūdušā siltuma bilances.
23. Siltumvadītāju un siltuma izolatoru noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka siltumvadītājus un siltuma izolatorus.
24. Siltuma pārnese un vielas uzbūve 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
25. Materiālu siltumvadītspēja 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
26. Dažādu materiālu siltumvadītspēja 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
27. Siltumvadītspēja dažādos materiālos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
28. Siltumstarojums un krāsas 1. izziņas līmenis zema 3p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafiks Citi vidēja 5p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
2. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafika analīze Citi vidēja 2p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
3. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis Citi vidēja 1p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
4. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums Citi vidēja 2p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma procesu grafiki 00:15:00 vidēja 11p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.) Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
2. Siltuma procesu grafiku analīze 00:15:00 vidēja 11p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.) Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs ar siltuma procesu grafikiem 00:15:00 vidēja 11p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.) Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.