STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kušana un sacietēšana. Īpatnējais kušanas siltums Kušana un sacietēšana. Īpatnējais kušanas siltums.
2. Iztvaikošana un vārīšanās. Īpatnējais iztvaikošanas siltums Iztvaikošana un vārīšanās. Īpatnējais iztvaikošanas siltums.
3. Kurināmais un sadegšanas siltums. Īpatnējais sadegšanas siltums. Lietderības koeficients Kurināmais un sadegšanas siltums. Īpatnējais sadegšanas siltums. Lietderības koeficients.
4. Siltuma pārneses veidi un to izpausmes un piemēri ikdienā Siltuma pārneses veidi un to izpausmes un piemēri dabā un tehnikā.
5. Siltums, fizikas tabulas Fizikas tabulas - īpatnējā siltumietilpība, kurināmā siltumspēja, īpatnējais iztvaikošanas siltums, kušanas un sacietēšanas temperatūra, īpatnējais kušanas siltums, vārīšanās temperatūra, vadītāju īpatnējā pretestība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermenis saņem un atdod enerģiju 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apraksta temperatūras ietekmi uz vielas īpašībām. (D.9.1.1.1.; D.9.11.2.1.; D.9.1.2.1.)
2. Tallija siltuma procesu grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
3. Tallija siltuma procesu grafika analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
4. Tallija siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
5. Tallija siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
6. Ledus siltuma procesu grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
7. Ledus siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
8. Ledus siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
9. Siltuma procesi grafikos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
10. Grafiks. Izpratnes jautājumi par kušanu un sacietēšanu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
11. Darbs ar siltuma grafikiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
12. Dažādu kurināmo enerģija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Salīdzina dažādu kurināmo enerģiju. (D.9.4.2.1.) Atrod informāciju fizikālo lielumu tabulās. (D.9.4.2.1.)
13. Kurināmā masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmanto formulu un aprēķina kurināmā masu.
14. Kurināmā masas aprēķināšana, salīdzinot divus dažādus kurināmā veidus 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Salīdzina dažādu kurināmo enerģiju (D.9.4.2.1.) un aprēķina kurināmā masu.
15. Īpatnējā kušanas siltuma aprēķināšana, vielas noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina īpatnējo kušanas siltumu un nosaka vielu.
16. Vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā nepieciešamā Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmanto formulu un aprēķina siltuma daudzumu vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā.
17. Masas aprēķināšana vielas kušanas procesā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izmanto formulu un aprēķina vielas masu kušanas procesā.
18. Sildīšana un iztvaicēšana, Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Izmanto formulas un aprēķina siltuma daudzumu sildīšanas un iztvaicēšanas procesā.
19. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Ledus izkausēšanai un ūdens uzvārīšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana*.
20. Siltuma pārnese 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro dažādus siltuma pārneses veidus. (D.9.1.1.1.; D.9.4.3.2.)
21. Siltuma pārneses veidi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānosaka kurš process vai parādība atbilst nosauktajam siltuma pārneses veidam
22. Siltuma avotu noteikšana no ieplūdušā un aizplūdušā siltuma bilances 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Siltuma avotu noteikšana no ieplūdušā un aizplūdušā siltuma bilances.
23. Siltumvadītāju un siltuma izolatoru noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka siltumvadītājus un siltuma izolatorus.
24. Siltuma pārnese un vielas uzbūve 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
25. Materiālu siltumvadītspēja 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
26. Dažādu materiālu siltumvadītspēja 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
27. Siltumvadītspēja dažādos materiālos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
28. Siltumstarojums un krāsas 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafiks Citi vidēja 5 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
2. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafika analīze Citi vidēja 2 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.)
3. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafiks un vielas agregātstāvoklis Citi vidēja 1 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)
4. Valrieksta eļļas siltuma procesu grafiks un molekulu kustības ātrums Citi vidēja 2 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma procesu grafiki 00:15:00 vidēja 11 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.) Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.
2. Siltuma procesu grafiku analīze 00:15:00 vidēja 11 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.) Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs ar siltuma procesu grafikiem 00:15:00 vidēja 11 p. Nolasa informāciju no siltuma procesu grafikiem. (D.9.4.2.2; M.9.5.1.2.) Saista siltumprocesus ar vielas uzbūvi. (D.9.1.1.1.; D.9.1.2.1.) Salīdzina dažādu cietu vielu siltumvadītspēju.