28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Elektronu skaits atomā

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Neitronu skaits atomā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Atoma sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Atoms

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Atoma sastāvdaļu lādiņš

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Atoma uzbūves elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pozitīva jona sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

10
8. Atoma uzbūves modelis

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Elektrisko parādību atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Elektroskopa un elektrometra uzbūve

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Apgalvojumu pareizība par elektrizāciju

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbība

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Lādiņu mijiedarbība

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Elektrizēto ķermeņu mijiedarbība

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Elektrizēto ķermeņu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Elektrisko lādiņu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Apgalvojumu izvērtēšana par elektrozācijas procesu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Lādiņu līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

9
19. Lādiņu atvirzīšanās lādēta ķermeņa iedarbībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Elektrostatiskā indukcija

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Elektroskopi

Grūtības pakāpe: augsta

1
23. Elektriskās mijiedarbības attēlojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Elektriskā avota atrašanas vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Elektriskā lauka līnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Elektriskā lauka intensitātes lielums

Grūtības pakāpe: augsta

1
27. Elektriskā lauka darbība uz lādiņiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
28. Elektriskā mijiedarbība un gravitācijas mijiedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Triboelektriskā rinda

Grūtības pakāpe: augsta

5
30. Faradeja rinda

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Atoma uzbūve. Lādiņu līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Atoma uzbūve. Elektriskās parādības

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem