Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atoma uzbūve Aprakstīta atoma un tā kodola uzbūve.
2. Daļiņu skaits atomā Aprakstīta daļiņu skaita noteikšana atomā, izmantojot periodiskās tabulas datus.
3. Elektriskās parādības Aprakstītas elektriskās parādības.
4. Elektroskops un elektrometrs Aprakstīta elektroskopa un elektrometra uzbūve un darbības princips.
5. Ķermeņu elektrizācija Aprakstītas ķermeņu elektrizācijas iespējas un elektrostatiskā indukcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronu skaits atomā 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēni izmanto ķīmisko elementu periodisko tabulu un nosaka elektronu skaitu atomā.
2. Neitronu skaits atomā 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēni izmanto ķīmisko elementu periodisko tabulu un nosaka neitronu skaitu atomā.
3. Atoma sastāvdaļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni atkārto atoma sastāvdaļās.
4. Atoms 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni atkārto atoma uzbūvi.
5. Atoma sastāvdaļu lādiņš 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēni atkārto atoma sastāvdaļu lādiņa zīmes.
6. Atoma uzbūves elementi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jautājumi par atoma sastavdaļām un sastāvdaļu lādiņiem.
7. Pozitīva jona sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Skolēni aprēķina daļiņu skaitu pozitīvā jonā un nosaka jona sastāvdaļu lādiņu.
8. Atoma uzbūves modelis 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Skolēni strādā ar atoma uzbūves modeli.
9. Elektrisko parādību atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāatpazīst elektriskās parādības no pārējām dabas parādībām.
10. Elektroskopa un elektrometra uzbūve 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevums pārbauda skolēna zināšanas par elektrometra/ elektroskopa uzbūvi.
11. Apgalvojumu pareizība par elektrizāciju 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība par ķermeņu elektrizāciju.
12. Elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
13. Lādiņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
14. Elektrizēto ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
15. Elektrizēto ķermeņu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni atkārto par berzējot iegūto ķermeņu elektrizāciju un nosaka to mijiedarbību ar citiem neuzlādētiem ķermeņiem.
16. Elektrisko lādiņu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevums pārbauda skolēnu zināšanas par nūjiņu iegūto lādiņu berzes ceļā, ka arī par nūjiņu mijiedarbību savā starpā.
17. Apgalvojumu izvērtēšana par elektrozācijas procesu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par elektrizācijas procesu un iekārtu darbību.
18. Lādiņu līdzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Secina, ka elektriskā mijiedarbība starp objektiem notiek, ja tiek izjaukts lādiņu līdzsvars. Skaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, izmantojot atoma uzbūves modeli. (D.9.1.1.1.; D.9.12.1.1.1.; D.9.12.2.1.)
19. Lādiņu atvirzīšanās lādēta ķermeņa iedarbībā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jānosaka, kā notiks lādiņu atvirzīšaņās, vadītājam tuvinot uzlādētu ķermeni.
20. Elektrostatiskā indukcija 3. izziņas līmenis augsta 2p. Jānosaka, kā notiks ķermeņu mijiedarbība, izmantojot elektrostatiskās indukcijas parādību.
21. Cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jānosaka, kādi būs cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas, ja tuvumā atradās lādēts ķermenis.
22. Elektroskopi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Demonstrējums ar diviem elektroskopiem.
23. Elektriskās mijiedarbības attēlojumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina elektriskās mijiedarbības attēlojumus.
24. Elektriskā avota atrašanas vieta 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni noskaidro elektriskā avota atrašanās vietu.
25. Elektriskā lauka līnijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni pārbauda, vai pareizi ir attēlotas elektriskā lauka līnijas.
26. Elektriskā lauka intensitātes lielums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēni nosauc punktus, kuros ir vienāda elektriskā lauka intensitāte.
27. Elektriskā lauka darbība uz lādiņiem 3. izziņas līmenis augsta 1p. Uzdevums pārbauda, cik dziļi skolēni saprot, kā elektriskā lauka darbība uz lādiņiem ir atkarīga no attāluma.
28. Elektriskā mijiedarbība un gravitācijas mijiedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina elektrisko un gravitācijas lauku. (D.9.2.2.1.) Saskata elektriskā un gravitācijas lauka kopīgās īpašības. (D.9.2.2.1.)
29. Triboelektriskā rinda 3. izziņas līmenis augsta 5p. Skolēni izlasa informāciju par triboelektrisko rindu un izpilda uzdevumus.
30. Faradeja rinda 3. izziņas līmenis augsta 3p. Skolēni izanalīzē informāciju un atbild uz jautājumiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka lielums Citi zema 1p. Skolēni mācās noskaidrot elektriskā lauka lielumu pēc attēla.
2. Gezehusa rinda 1 Citi augsta 3p. Skolēni izanalīzē informāciju un atbild uz jautājumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma uzbūve. Lādiņu līdzsvars 00:10:00 vidēja 12p. Atkārto atoma uzbūvi. Skaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, izmantojot atoma uzbūves modeli. (D.9.1.1.1.; D.9.12.1.1.1.; D.9.12.2.1.) Salīdzina elektriskās mijiedarbības attēlojumus.
2. Atoma uzbūve. Elektriskās parādības 00:10:00 vidēja 4p. Atkārto atoma sastāvdaļu lādiņa zīmes. Atšķir elektriskās parādības no pārējām dabas parādībām. Spriež par elektrizāciju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma sastāvdaļās 00:10:00 vidēja 5p. Atkārto atoma sastāvdaļās. Spiež par elektrizāciju. Salīdzina elektrisko mijiedarbību ar gravitācijas mijiedarbību.