STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atoma uzbūve Aprakstīta atoma un tā kodola uzbūve.
2. Daļiņu skaits atomā Aprakstīta daļiņu skaita noteikšana atomā, izmantojot periodiskās tabulas datus.
3. Elektriskās parādības Aprakstītas elektriskās parādības.
4. Elektroskops un elektrometrs Aprakstīta elektroskopa un elektrometra uzbūve un darbības princips.
5. Ķermeņu elektrizācija Aprakstītas ķermeņu elektrizācijas iespējas un elektrostatiskā indukcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronu skaits atomā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni izmanto ķīmisko elementu periodisko tabulu un nosaka elektronu skaitu atomā.
2. Neitronu skaits atomā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni izmanto ķīmisko elementu periodisko tabulu un nosaka neitronu skaitu atomā.
3. Atoma sastāvdaļas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atkārto atoma sastāvdaļās.
4. Atoms 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atkārto atoma uzbūvi.
5. Atoma sastāvdaļu lādiņš 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni atkārto atoma sastāvdaļu lādiņa zīmes.
6. Atoma uzbūves elementi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jautājumi par atoma sastavdaļām un sastāvdaļu lādiņiem.
7. Pozitīva jona sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Skolēni aprēķina daļiņu skaitu pozitīvā jonā un nosaka jona sastāvdaļu lādiņu.
8. Atoma uzbūves modelis 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēni strādā ar atoma uzbūves modeli.
9. Elektrisko parādību atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāatpazīst elektriskās parādības no pārējām dabas parādībām.
10. Elektroskopa un elektrometra uzbūve 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevums pārbauda skolēna zināšanas par elektrometra/ elektroskopa uzbūvi.
11. Apgalvojumu pareizība par elektrizāciju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība par ķermeņu elektrizāciju.
12. Elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
13. Lādiņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
14. Elektrizēto ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
15. Elektrizēto ķermeņu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atkārto par berzējot iegūto ķermeņu elektrizāciju un nosaka to mijiedarbību ar citiem neuzlādētiem ķermeņiem.
16. Elektrisko lādiņu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums pārbauda skolēnu zināšanas par nūjiņu iegūto lādiņu berzes ceļā, ka arī par nūjiņu mijiedarbību savā starpā.
17. Apgalvojumu izvērtēšana par elektrozācijas procesu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par elektrizācijas procesu un iekārtu darbību.
18. Lādiņu līdzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Secina, ka elektriskā mijiedarbība starp objektiem notiek, ja tiek izjaukts lādiņu līdzsvars. Skaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, izmantojot atoma uzbūves modeli. (D.9.1.1.1.; D.9.12.1.1.1.; D.9.12.2.1.)
19. Lādiņu atvirzīšanās lādēta ķermeņa iedarbībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka, kā notiks lādiņu atvirzīšaņās, vadītājam tuvinot uzlādētu ķermeni.
20. Elektrostatiskā indukcija 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jānosaka, kā notiks ķermeņu mijiedarbība, izmantojot elektrostatiskās indukcijas parādību.
21. Cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka, kādi būs cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas, ja tuvumā atradās lādēts ķermenis.
22. Elektroskopi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Demonstrējums ar diviem elektroskopiem.
23. Elektriskās mijiedarbības attēlojumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina elektriskās mijiedarbības attēlojumus.
24. Elektriskā avota atrašanas vieta 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni noskaidro elektriskā avota atrašanās vietu.
25. Elektriskā lauka līnijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pārbauda, vai pareizi ir attēlotas elektriskā lauka līnijas.
26. Elektriskā lauka intensitātes lielums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni nosauc punktus, kuros ir vienāda elektriskā lauka intensitāte.
27. Elektriskā lauka darbība uz lādiņiem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Uzdevums pārbauda, cik dziļi skolēni saprot, kā elektriskā lauka darbība uz lādiņiem ir atkarīga no attāluma.
28. Elektriskā mijiedarbība un gravitācijas mijiedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina elektrisko un gravitācijas lauku. (D.9.2.2.1.) Saskata elektriskā un gravitācijas lauka kopīgās īpašības. (D.9.2.2.1.)
29. Triboelektriskā rinda 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Skolēni izlasa informāciju par triboelektrisko rindu un izpilda uzdevumus.
30. Faradeja rinda 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Skolēni izanalīzē informāciju un atbild uz jautājumiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka lielums Citi zema 1 p. Skolēni mācās noskaidrot elektriskā lauka lielumu pēc attēla.
2. Gezehusa rinda 1 Citi augsta 3 p. Skolēni izanalīzē informāciju un atbild uz jautājumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma uzbūve. Lādiņu līdzsvars 00:10:00 vidēja 12 p. Atkārto atoma uzbūvi. Skaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, izmantojot atoma uzbūves modeli. (D.9.1.1.1.; D.9.12.1.1.1.; D.9.12.2.1.) Salīdzina elektriskās mijiedarbības attēlojumus.
2. Atoma uzbūve. Elektriskās parādības 00:10:00 vidēja 4 p. Atkārto atoma sastāvdaļu lādiņa zīmes. Atšķir elektriskās parādības no pārējām dabas parādībām. Spriež par elektrizāciju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma sastāvdaļās 00:10:00 vidēja 5 p. Atkārto atoma sastāvdaļās. Spiež par elektrizāciju. Salīdzina elektrisko mijiedarbību ar gravitācijas mijiedarbību.