24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Elektriskā sprieguma mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Izteikto apgalvojumu pareizība un sprieguma mērvienību pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Voltmetra ieslēgšana shēmā

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Voltmetra rādījums

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Mēriekārtu ieslēgšanas pareizība un iedaļas vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Voltmetrs ķēdē

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Ampērmetrs ķēdē

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Izteikumi par strāvas stiprumu un mērīšanu, mērvienību pārveidojumi

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Apgalvojumu pareizība par Oma likumu

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Strāvas stipruma atkarība no sprieguma

Grūtības pakāpe: augsta

13
11. Strāvas stiprums ķēdes posmā

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Strāvas stiprums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Strāvas stiprums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Rezistora spriegums

Grūtības pakāpe: zema

1,5
15. Ampērmetra pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
16. Elektriskā pretestība II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Voltmetra pretestība

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
18. Elektriskais spriegums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Strāvas stiprums pēc sprieguma palielināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Strāvas stipruma atkarības no sprieguma grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Strāvas stipruma maiņas grafiks elektroiekārtai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Strāvas stipruma atkarības no prestības grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Praktiskais darbs “Oma likuma pārbaude”

Grūtības pakāpe: augsta

16

Testi

1. Voltmetrs. Oma likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
2. Ampērmetrs. Oma likums

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem