Elektriskās strāvas stiprumu mēra ar ampērmetru - to atpazīst pēc burta \(A\) uz mēriekārtas skalas:
 
amp_L1.svg
 
Mazāku strāvu mērīšanai var izmantot miliampērmetru:
 
mAamp_L4.svg
 
Elektriskajās shēmās ampērmetru apzīmē:
 
Amp_apz.svg
 
Lai mērītu strāvas stiprumu ar ampērmetru, jāievēro daži noteikumi:
  • jāizvēlas ampērmetrs atbilstošai strāvai
Līdzstrāvas stipruma mērīšanai - uz ampērmetra skalas atrodama līdzstrāvas zīme "\(-\)".
 
Amp_lidzstr.svg
 
Maiņstrāvas stipruma mērīšanai - uz skalas atrodama maiņstrāvas zīme "~".
 
Amp_mainstr.svg
 
  • lielākais strāvas stiprums, kādu var izmērīt ar šo mēriekārtu - mērapjoms - atrodams uz skalas:
 
amp_marapjoms.svg
 
  • ampērmetrs elektriskajā ķēdē vienmēr jāslēdz virknē ar ķēdes elementiem, ievērojot polaritāti.
Svarīgi!
Ampērmetru nedrīkst slēgt tieši pie strāvas avota elektrodiem - šādā veidā ir iespējams sadedzināt mēriekārtu!
Amp_shema.svg
 
Mērot strāvas stiprumu elektriskajā ķēdē, ampērmetra "\(+\)" spaile jāpieslēdz tajā pusē, kur pienāk elektriskās ķēdes vads no strāvas avota "\(+\)" elektroda. Savukārt ampērmetra negatīvā spaile "\(-\)" jāpieslēdz pusē, kur pienāk vads no strāvas avota negatīvā elektroda "\(-\)".
 
Elektriskās strāvas stiprumu var izmērīt arī ar universālu instrumentu - digitālo multimetru:
 
multimeter-2648619_1920.jpg
 
Pirms mērījuma pareizi jāieslēdz mērāmais lielums un jāsāk ar lielāko mērapjomu!