Strāvas stiprumu mēra ar ampērmetru:
 
amp.bmp
 
Ampērmetra apzīmējums elektriskajā ķēdē ir:
 
zim.bmp
Svarīgi!
Ampērmetru jāslēdz virknē ar patērētāju!
amplabs.bmp
Svarīgi!
Ja ķēdē nav ieslēgts patērētājs, tad ampērmetru nedrīkst pievienot strāvas avotam!
Mērāmais strāvas stiprums nedrīkst pārsniegt ampērmetra mērījuma maksimālo vērtību (mērapjomu).

Ieslēdzot ampērmetru ķēdē, jāievēro polaritāte:
1. ampērmetra (\(+\)) spailei jāpievieno vads, kurš nāk no strāvas avota (\(+\)); 
2.  ampērmetra (-) spailei jāpievieno vads, kurš nāk no strāvas avota (-).

Pastāv dažādi ampērmetri:
1. maiņstrāvas mērīšanai izmanto ampērmetru ar apzīmējumu "~";
2. līdzstrāvas mērīšanai izmanto ampērmetru ar apzīmējumu "\(-\)".