Strāvas stiprumu mēra ar ampērmetru:
 
Shutterstock_1659016459_ammeter_ampērmetrs.jpg
 
Ampērmetra apzīmējums elektriskajā ķēdē ir:
 
YCUZD_240406_5656_5.svg
Svarīgi!
Ampērmetru jāslēdz virknē ar patērētāju!
YCUZD_240406_5656_6.svg
Svarīgi!
Ja ķēdē nav ieslēgts patērētājs, tad ampērmetru nedrīkst pievienot strāvas avotam!
Mērāmais strāvas stiprums nedrīkst pārsniegt ampērmetra mērījuma maksimālo vērtību (mērapjomu).

Ieslēdzot ampērmetru ķēdē, jāievēro polaritāte:
1. ampērmetra (\(+\)) spailei jāpievieno vads, kurš nāk no strāvas avota (\(+\)); 
2.  ampērmetra (-) spailei jāpievieno vads, kurš nāk no strāvas avota (-).

Pastāv dažādi ampērmetri:
1. maiņstrāvas mērīšanai izmanto ampērmetru ar apzīmējumu "~";
2. līdzstrāvas mērīšanai izmanto ampērmetru ar apzīmējumu "\(-\)".