STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Ampērmetrs ķēdē

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Patērētāji virknes slēguma ķēdē

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Strāvas stiprums virknes slēgumā

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Spriegums virknes slēgumā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Pretestība virknes slēgumā

Grūtības pakāpe: augsta

17
6. Virknes slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ķēdes pretestības maiņa virknes slēgumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Stravas stirpums un spriegums virknes slēgumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Strāvas stiprums virknē ar spuldzītēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Kopējā ķēdes pretestība virknes slēgumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izteikumu izvērtēšana par virknes slēgumu

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Vienkārši virknes slēguma aprēķini

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Elektriskās ķēdes apzīmējumu atpazīšana - II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Elektriskās ķēdes apzīmējumu atpazīšana - I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Reostats lampas ķēdē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Divu pretestību virknes slēguma aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Divu pretestību virknes slēguma aprēķins - II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Trīs rezistoru virknes slēguma aprēķins - I

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Trīs rezistoru virknes slēguma aprēķins - II

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Trīs rezistoru virknes slēguma aprēķins - III

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. LED lampiņu virknīte

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. LED lampiņu virknīte

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Virknes slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Virknes slēguma izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem