28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskās ķēdes un elementu apzīmējumi Parādīti biežāk lietoto elektrisko ķēžu elementu apzīmējumi.
2. Virknes slēgums Strāvas stipruma, pretestības aprēķināšana virknes slēgumā. Sprieguma kritums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ampērmetrs ķēdē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lieto galvaniskā elementa, baterijas, spuldzes, slēdža, rezistora, ampērmetra un voltmetra apzīmējumus, veidojot elektriskās shēmas. (D.9.12.1.1.1.)
2. Patērētāji virknes slēguma ķēdē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē situācijas, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.9.12.1.1.1.; D.9.4.2.4.)
3. Strāvas stiprums virknes slēgumā 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pēta virknē slēgto patērētāju strāvas stiprumu.
4. Spriegums virknes slēgumā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pēta virknē slēgto patērētāju spriegumu.
5. Pretestība virknes slēgumā 3. izziņas līmenis augsta 17 p. Pēta virknē slēgto patērētāju pretestību.
6. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienas pretestības aprēķināšana, ja dotas pārējās pretestības.
7. Ķēdes pretestības maiņa virknes slēgumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pretestības robežu noteikšana, ja virknē ir reostats.
8. Stravas stirpums un spriegums virknes slēgumā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Strāvas stipruma un sprieguma krituma aprēķināšana eglīšu spuldzīšu virtenei.
9. Strāvas stiprums virknē ar spuldzītēm 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dots kopējais spriegums un atsevišķas pretestības.
10. Kopējā ķēdes pretestība virknes slēgumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Virknes kopējo pretestību salīdzināšana.
11. Izteikumu izvērtēšana par virknes slēgumu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par virknes slēgumu un jāveic vienkārši aprēķini.
12. Vienkārši virknes slēguma aprēķini 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jāizdara vienkārši virknes slēguma aprēķini.
13. Elektriskās ķēdes apzīmējumu atpazīšana - II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotā apzīmējumu klāsta jāatpazīst prasītās iekārtas apzīmējums elektriskajās shēmās.
14. Elektriskās ķēdes apzīmējumu atpazīšana - I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotā apzīmējumu klāsta jāatpazīst prasītās iekārtas apzīmējums elektriskajās shēmās.
15. Reostats lampas ķēdē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina kādās robežās var mainīt caur lampu plūstošo strāvas stiprumu, izmantojot reostatu.
16. Divu pretestību virknes slēguma aprēķins 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina divu pretestību virknes slēguma visi elektriskie lielumi.
17. Divu pretestību virknes slēguma aprēķins - II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina divu pretestību virknes slēguma visi elektriskie lielumi.
18. Trīs rezistoru virknes slēguma aprēķins - I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jāizdara trīs rezistoru virknes slēguma elektrisko lielumu aprēķins.
19. Trīs rezistoru virknes slēguma aprēķins - II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jāizdara trīs rezistoru virknes slēguma elektrisko lielumu aprēķins.
20. Trīs rezistoru virknes slēguma aprēķins - III 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāizdara trīs rezistoru virknes slēguma elektrisko lielumu aprēķins.
21. LED lampiņu virknīte 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jāaprēķina papildpretestības lielums ķēdē, lai nodrošinātu noteiktas krāsas gaismas diodes darbību.
22. LED lampiņu virknīte 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jānosaka kāda būs LED lampiņu krāsa pie dotajiem lielumiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskās ķēdes Citi vidēja 1 p. Izpratnes jautājumi par virknes slēgumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes slēgums 00:15:00 vidēja 8 p. Lieto galvaniskā elementa, baterijas, spuldzes, slēdža, rezistora, ampērmetra un voltmetra apzīmējumus, veidojot elektriskās shēmas. (D.9.12.1.1.1.) Pēta virknē slegto pateretaju strāvas stprumu. Veic vienkārusi virknes slēguma aprēķinus.
2. Virknes slēguma izpēte 00:20:00 vidēja 8 p. Pēta virknē slegto pateretaju spriegumu. Veic vienkārusi virknes slēguma aprēķinus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības virknes slēgumā 00:15:00 vidēja 6 p. Lieto galvaniskā elementa, baterijas, spuldzes, slēdža, rezistora, ampērmetra un voltmetra apzīmējumus, veidojot elektriskās shēmas. (D.9.12.1.1.1.) Veic vienkārusi virknes slēguma aprēķinus.