STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Spriegums paralēlajā slēgumā

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Strāvas stiprums paralēlslēgumā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Paralēlais slēgums (3 spuldzes)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Paralēlais slēgums (pretestība)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Paralēlais slēgums (strāvas stiprums)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Paralēlais slēgums

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Elektriskās ķēdes (formulas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Elektriskās ķēdes (kopējā pretestība)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Elektriskās ķēdes (strāvas stiprums)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Elektriskās ķēdes (spriegums)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Elektriskās ķēdes

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Divu lampu paralēlais slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Divu lampu paralēlais slēgums_II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Trīs rezistoru paralēlais slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Trīs rezistoru paralēlais slēgums - II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Trīs rezistoru paralēlais slēgums - III

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Paralēlslēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Pateretaju paralēlspriegums

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem