Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paralēlais slēgums Strāvas stipruma un sprieguma aprēķināšana paralēlajā slēgumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spriegums paralēlajā slēgumā 1. izziņas līmenis zema 4p. Pēta paralēli slēgto patērētāju spriegumu.
2. Strāvas stiprums paralēlslēgumā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Pēta paralēli slēgto patērētāju strāvas stiprumu.
3. Paralēlais slēgums (3 spuldzes) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ķēdes kopējā strāvas stipruma aprēķināšana.
4. Paralēlais slēgums (pretestība) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopējās pretestības aprēķināšana, ja visu patērētāju pretestības ir vienādas.
5. Paralēlais slēgums (strāvas stiprums) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dots kopējais spriegums un atsevišķas pretestības.
6. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dotas divu vadītāju pretestības un viena - strāvas stiprums.
7. Elektriskās ķēdes (formulas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnes jautājumi par virknes un paralēlo slēgumu.
8. Elektriskās ķēdes (kopējā pretestība) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķēdes kopējās pretestības aprēķināšana, ja visu patērētāju pretestības ir vienādas (virknes vai paralēlais slēgums).
9. Elektriskās ķēdes (strāvas stiprums) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķēdes kopējā strāvas stipruma aprēķināšana (virknes vai paralēlais slēgums).
10. Elektriskās ķēdes (spriegums) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sprieguma krituma aprēķināšana uz katru vadītāju, ja dots kopējais spriegums.
11. Elektriskās ķēdes 3. izziņas līmenis augsta 2p. Kopējās pretestības aprēķināšana, ja dots jaukts slēgums.
12. Divu lampu paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina plūstošie strāvas stiprumi dažādos ķēdēs zaros.
13. Divu lampu paralēlais slēgums_II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina strāvas avota spriegums, plūstošie strāvas stiprumi dažādos ķēdēs posmos, ja zināms viens no strāvas stiprumiem un zaru pretestības.
14. Trīs rezistoru paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāaprēķina strāvas stiprumi dažādos ķēdes posmos trīs rezistoru paralēlajā slēgumā.
15. Trīs rezistoru paralēlais slēgums - II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāaprēķina strāvas avota spriegums un strāvas stiprumi dažādos ķēdes posmos trīs rezistoru paralēlajā slēgumā.
16. Trīs rezistoru paralēlais slēgums - III 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāaprēķina strāvas avota spriegums, strāvas stiprumi dažādos ķēdes posmos un rezistora pretestība trīs rezistoru paralēlajā slēgumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretestība paralēlslēgumā Citi augsta 11p. Pēta virknē slēgto patērētāju pretestību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlslēgums 00:05:00 vidēja 10p. Pēta paralēli slegto pateretaju spriegumu. Analizē situācijas, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.9.12.1.1.1.; D.9.4.2.4.)
2. Pateretaju paralēlspriegums 00:15:00 vidēja 6p. Analizē situācijas, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.9.12.1.1.1.; D.9.4.2.4.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēli slegto pateretaju spriegums 00:15:00 vidēja 7p. Pēta paralēli slegto pateretaju spriegumu. Analizē situācijas, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.9.12.1.1.1.; D.9.4.2.4.)