Elektriskā strāva tiek definētā kā elektrisko lādiņu virzīta kustība.
 
Atkarībā no izmantojamiem strāvas avotiem un elektriskās ķēdes elementiem lādiņu plūsmas ķēdē ir dažādas. Šo lādiņu plūsmu (strāvu) darbības rezultāts ir atkarīgs no lādiņa lieluma, kas laika vienībā izplūst caur elektrisko ķēdi - piemēram, lampiņas spožums. Lai raksturotu strāvas darbību elektriskajā ķēdē tiek izmantots fizikāls lielums - strāvas stiprums.
Strāvas stiprums ir fizikāls lielums, kas skaitliski vienāds ar laika vienībā izplūdušo elektrisko lādiņu caur vadītāja šķērsgriezumu.
Strāvas stiprumu mēra ampēros (\(A\)). 
 Praksē lieto arī citas mērvienības:
  • mazākas par \(1\) \(A\)
miliampērus \(mA\) - \(1\) \( \)\(mA\) \( \)\(=\) \( \)\(0,001\) \( \)\(A\)
mikroampērus - \(1\) \( \)\(µA\) \( \)\(=\) \( \)\(0,000001\) \( \)\(A\)
\(1\) \( \)\(A\) \( \)\(=\) \( \)\(1000\) \( \)\(mA\) \( \)\(=\) \( \)\(1000000\) \( \)\(µA\)
  • lielākas par \( \)\(1\) \( \)\(A\)
kiloampērus \(kA\) \( \)- \(1\) \( \)\(kA\) \( \)\(=\) \( \)\(1000\) \( \)\(A\)
\(1\) \( \)\(A\) \( \)\(=\) \( \)\(0,001\) \( \)\(kA\)
Svarīgi!
Cilvēka dzīvībai bīstams var kļūt strāvas stiprums, kas pārsniedz \(10\) \( \)\(mA\).
Strāvas stipruma aprēķina formula:
 
I=qt, kur
\(I\) - strāvas stiprums, \(A\)
\(q\) - laika intervālā \(t\) caur vada šķērsgriezumu izplūdušais lādiņš, \(C\)
\(t\) - laika intervāls, kurā caur vada šķērsgriezuma izplūst lādiņš \(q\), \(s\).