Teorija

Uzdevumi

1. Izteikti apgalvojumi par ķermeņa impulsu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Drezīnas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Divu platformu sadursme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Bises ātrums pēc šāviena

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Raķetes 1. pakāpes ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Bumbiņas elastīga sadursme ar sienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Impulss un slīpā plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Divu ložu absolūti neelastīga sadursme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Bumbiņas elastīga sadursme ar sienu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Plosta ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Metāla un plastlīna lodes sadursme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Plastilīna bumbiņas sadursme ar sienu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Ballistiskais svārsts

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Klucīša kritiens no galda virsmas pēc sadursmes ar lodi

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Atsperes garuma maiņa pēc tai piestiprināta klucīša sadursmes ar lodi

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Auklas novirzes leņķis

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Klucīša pārvietojums pēc sadursmes ar lidojošu lodi

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Lodīšu pacelšanās pēc absolūti neelastīgas sadursmes

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Neelastīgas sadursmes raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
20. Lodes absolūti elastīga sadursme ar nekustīgu lodi

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Lodes absolūti elastīga sadursme ar nekustīgu lodi

Grūtības pakāpe: augsta

7
22. Klucīša pārvietojums pēc sadursmes ar lidojošu lodi un lodes temperatūra

Grūtības pakāpe: augsta

7
23. Ložu absolūti elastīga sadursme

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Ķermeņa impulss un sadursmes - I

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Ķermeņa impulss un sadursmes - II

Grūtības pakāpe: augsta

13,5

Materiāli skolotājiem