Teorija

Uzdevumi

1. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmumi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Difūzija

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Molekulu diametra novērtēšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Brauna kustība

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Atoms vai molekula

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Relatīvā atommasa, molmasa

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi I

Grūtības pakāpe: zema

5
8. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi II

Grūtības pakāpe: zema

5
9. Vielas masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Molekulas masa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Gāzes koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Molekulu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Molekulas vidējā kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Molekulu koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Gāzes koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Molekulas impulss

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Molekulas impulsa izmaiņa

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Attālums starp molekulām gāzē

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Molekulu skaits paralēlskaldnī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Ideālas gāzes raksturojumi

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Molekulu koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Gāzu spiedienu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Vidējais kvadrātiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Molekulas brīvības pakāpju skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Gāzes molekulas vidējā kustības enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Gāzes radītais spiediens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Izteiksmes pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

6
28. Molekulas vidējais kvadrātiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Gāzes blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Molekulu haotiskās kustības vidējā kvadrātiskā ātruma izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Daltona likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Gāzes spiediena maiņa (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Gāzu fizikālās īpašības (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmumi

Grūtības pakāpe: zema

8
2. Molekulu raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem