Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmumi Uzskaitīti vielu "Molekulāri kinētiskās teorijas" (MKT) pamatpieņēmumi un parādības vai eksperimenti, kas šos pamatpieņēmumus apstiprina.
2. Molekulu raksturlielumi Aprakstīti galvenie molekulu raksturojošie lielumi un to aprēķināšana.
3. Ideālas gāzes spiediens Ideālas gāzes spiediens.
4. Ideāla gāze Norādītas prasības gāzei, lai to varētu uzskatīt par ideālu gāzi. Atgādinātas īpašības, kādas piemīt visām gāzēm.
5. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums) Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums).
6. Termodinamiskie parametri Fizikālie lielumi, kuri raksturo ideālu gāzi, un galvenās sakarības to aprēķināšanai. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums un tā dažādas pieraksta formas.
7. Molekulas brīvības pakāpju skaits Molekulu haotiskās kustības vidējā kinētiskā enerģija un molekulas brīvības pakāpju skaits.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevumi, kuros kādai parādībai jāatrod atbilstošais molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmums.
2. Difūzija 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevumi, kuros jāizvērtē apgalvojumu pareizība par difūzijas parādību.
3. Molekulu diametra novērtēšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Jāatrod molekulas aptuvens diametrs no eksperimenta datiem - pilienu skaits, to kopējā masa un šķidruma 1 piliena izplūdušā riņķa rādiuss.
4. Brauna kustība 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevumi, kuros jāizvērtē izteikumu pareizība par Brauna kustību.
5. Atoms vai molekula 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevumi, kuros, izmantojot ķīmijas zināšanas, jānosaka, kas veido vielu - atomi vai molekulas.
6. Relatīvā atommasa, molmasa 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevumi, kuros, izmantojot ķīmijas zināšanas un ķīmisko elementu periodisko sistēmu, jāaprēķina vielas relatīvā molekulmasa un molmasa.
7. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi I 1. izziņas līmenis zema 5p. Jāatrod pareizi izteiktais apgalvojums par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām.
8. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi II 1. izziņas līmenis zema 5p. Jāatrod pareizi izteiktais apgalvojums par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām.
9. Vielas masas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zinot vielas daudzumu molos, jāaprēķina vielas masa kg.
10. Molekulas masa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina dotās vielas molekulas masa un cik šādu molekulu satur noteikta vielas masa.
11. Gāzes koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes blīvums, ja zināma gāzes molekulu koncentrācija.
12. Molekulu skaita aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zinot vielas daudzumu, jāaprēķina molekulu skaits tajā.
13. Molekulas vidējā kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina molekulas vidējā kustības kinētiskā enerģija, ja dota gāze un molekulas vidējais kvadrātiskais ātrums.
14. Molekulu koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veicot formulu pārveidojumus, jāizveido jauna formula koncentrācijas aprēķināšanai. Pārveidojumu laikā jāizmanto lielumi, kuri uzdevumā nav minēti.
15. Gāzes koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes blīvums, ja zināma gāzes molekulu koncentrācija.
16. Molekulas impulss 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina molekulas impulsu.
17. Molekulas impulsa izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina molekulas impulsa izmaiņu.
18. Attālums starp molekulām gāzē 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka attālumu starp molekulām gāzē.
19. Molekulu skaits paralēlskaldnī 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina molekulu skaits kādas vielas taisnstūra paralēlskaldnī.
20. Ideālas gāzes raksturojumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Jānosaka pareizie apgalvojumi par gāzes atbilstību ideālai gāzei, kā arī gāzu vispārējām īpašībām.
21. Molekulu koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina molekulu koncentrācija, izmantojot MKT pamatvienādojumu.
22. Gāzu spiedienu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zinot vidējā kvadrātiskā ātruma attiecības dažādām gāzēm pie vienāda blīvuma, jānosaka gāzu radīto spiedienu attiecība.
23. Vidējais kvadrātiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Gāzes molekulas vidējā kvadrātiskā ātruma aprēķināšana, izmantojot molekulāri kinētiskās enerģijas pamatvienādojumu ar blīvuma izmantošanu.
24. Molekulas brīvības pakāpju skaits 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka molekulas brīvības pakāpju skaitu.
25. Gāzes molekulas vidējā kustības enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina vienatoma gāzes molekulas vidējo kustības enerģiju, ja zināma vides temperatūra Celsija grādos.
26. Gāzes radītais spiediens 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāatrod gāzes radītais spiediens izmantojot MKT pamatvienādojumu. Jāaprēķina gāzes molekulas masa.
27. Izteiksmes pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Spiediena izteiksmi saista ar gāzes stāvokļa parametriem.
28. Molekulas vidējais kvadrātiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāizvēlās pareizie dotie lielumi vidējā kvadrātiskā ātruma aprēķināšanai, ja dota vienatoma gāze noteiktā temperatūrā pie noteikta spiediena.
29. Gāzes blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina gāzes blīvums, izmantojot MKT pamatvienādojumu, izteiktu ar blīvumu, ja zināms gāzes radītais spiediens un temperatūra.
30. Molekulu haotiskās kustības vidējā kvadrātiskā ātruma izmaiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, cik reizes mainās gāzes molekulu haotiskās kustības vidējais kvadrātiskais ātrums, ja dota temperatūras izmaiņa.
31. Daltona likums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto Daltona likumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes spiediena maiņa (2012) Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Gāzu fizikālās īpašības (2012) Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulas diametrs Citi vidēja 1p. Jāaprēķina molekulas aptuvens diametrs, izmantojot eksperimentāli iegūtos datus par eļļaina šķidruma izplūšanu uz ūdens virsmas.
2. Apgalvojumi par Brauna kustību Citi zema 1p. Uzdevumi, kuros jāizvēlas pareizie izteikumi par Brauna kustību.
3. Vielas tilpuma aprēķināšana Citi vidēja 1p. Jāaprēķina vielas tilpums, ja zināms molekulu skaits, molmasa un vielas blīvums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmumi 00:20:00 zema 8p. Testā jāatpazīst Molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmumi, jāatrod pareizie apgalvojumi par difūziju un Brauna kustību, jāprēķina vielas relatīvā molekulmasa un molmasa.
2. Molekulu raksturlielumi 00:40:00 vidēja 7p. Aprēķina molekulu masu, tilpumu, koncentrāciju un diametru.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes un molekulu raksturlielumi 00:15:00 vidēja 9p. Aprēķina gāzes blīvumu, izmantojot gāzes molekulu koncentrāciju. Nosaka molekulas brīvības pakāpju skaitu. Spiediena izteiksmi saista ar gāzes stāvokļa parametriem.