24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Izoparametrisko procesu attēlojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izoparametrisku grafiku analīze I

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Izoparametrisku grafiku analīze II

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Gāzes blīvuma maiņa izotermiskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Izoparametriskie grafiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vidējais kvadrātiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Izotermisks process

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Gāzes spiediens pēc tilpuma maiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Izotermiska procesa aprēķins

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Izobārisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Izobāriska atdzesēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Izohorisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Daltona likums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Izoparametriskie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Izoparametriskie procesi gāzēm

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem