Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību.

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Lidojuma tālums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lidojuma ilgums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Lidojuma augstums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Šķēpa izsviešanas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Bultas lidojuma tālums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Lidojuma ilgums un augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss augstākajā punktā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Ķermeņa lidojuma tālums

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Lodes lidojuma ilgums

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Pārvietojums un ātruma vektora pagriešanās leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lodes lidojuma laiks

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Lodītes lidojums no paaugstinājuma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Lidojuma ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Beisbola bumbiņas lidojuma grafiks

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Lidojuma augstuma maiņas grafika atkarībā no tāluma aprēķini

Grūtības pakāpe: augsta

10

Testi

1. Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustība - I

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem