Teorija

Uzdevumi

1. Potenciālu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izpratnes jautājumi par potenciālu

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Potenciālu salīdzinājums, izmantojot ekvipotenciālās virsmas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Ekvipotenciālās līnijas un intensitātes vektors

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Intensitātes vektors un ekvipotenciālās līnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Izpratnes jautājumi par lādiņu kustību elektriskajā laukā

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Potenciāla aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Punktveida lādiņa radītā potenciāla aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Spriegums pie paralēlām plaknēm

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Attālums starp paralēlām platēm

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Divu lādētu lodīšu rezultējošais potenciāls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Lādiņa līdzsvars starp uzlādētām platēm

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Homogēna elektriskā lauka darbs

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Darba aprēķins, pārvietojot lādiņu elektriskajā laukā

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Potenciāla aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Divu lādiņu satuvināšanas darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Homogēna elektriskā lauka intensitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Punktveida lādiņa potenciāls

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Lauka darbs, pārvietojot pozitīvu lādiņu

Grūtības pakāpe: zema

3

Testi

1. Elektriskā lauka potenciāls I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Elektriskā lauka potenciāls II

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem