29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Gravitācijas lauka intensitātes līnijas nosaka gravitācijas enerģijas samazināšanās virzienu.
YCUZD_170123_4912_kermena_potenciala_energija.svg
 
Samazinoties augstumam \(h\), ķermeņa potenciālā enerģija samazinās atbilstoši formulai Wp=mgh.
Ja gravitācijas lauks veic pozitīvu darbu (ķermeņa potenciālā enerģija samazinās), tad pēc enerģijas nezūdamības likuma pieaug ķermeņa kinētiskā enerģija:
 
A=ΔWp=ΔWk.
Svarīgi!
Gravitācijas lauka darbs samazina ķermeņa potenciālo enerģiju.
Elektriskā lauka intensitātes līnijas arī norāda enerģijas samazināšanās virzienu.
 
YCUZD_170123_4912_energijas_samazinasanas_virziens.svg
 
Ja lauks veic pozitīvu darbu, tad pozitīvi lādētas daļiņas potenciālā enerģija samazinās. Savukārt (pēc enerģijas nezūdamības likuma) pieaug lādētas daļiņas kinētiskā enerģija, t.i. daļiņa uzņem ātrumu. A=ΔWp=ΔWk
Svarīgi!
Elektriskā lauka darbs samazina pozitīvi lādētas daļiņas potenciālo enerģiju.
Un otrādi. Ja lauks veic negatīvu darbu, tad lādētas daļiņas potenciālā enerģija palielinās, bet kinētiskā — samazinās.