Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskā lauka potenciāls Potenciāla definīcija, punktveida lādiņa potenciāla aprēķināšana, grafiskais attēlojums.
2. Potenciālu starpība Potenciālu starpība, elektriskā lauka darbs lādiņa pārvietošanai.
3. Sakarība starp spriegumu un intensitāti Homogēna elektriskā lauka darbs pārvietojot lādiņu, elektriskā lauka intensitāte starp divām uzlādētām plaknēm.
4. Gravitācijas lauks un elektriskais lauks Salīdzina gravitācijas potenciālo enerģiju un elektriskā lauka potenciālo enerģiju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Potenciālu salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina potenciālus, izmantojot elektriskā lauka intensitātes līnijas virzienu.
2. Izpratnes jautājumi par potenciālu 1. izziņas līmenis zema 3p. Jautājumi par potenciāla un elektriskā lauka darba īpašībām un aprēķināšanas sakarībām.
3. Potenciālu salīdzinājums, izmantojot ekvipotenciālās virsmas 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina potenciālus, izmantojot ekvipotenciālās virsmas.
4. Ekvipotenciālās līnijas un intensitātes vektors 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka elektriskā lauka intensitātes vektora virzienu, izmantojot ekvipotenciālas līnijas.
5. Intensitātes vektors un ekvipotenciālās līnijas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka elektriskā lauka intensitātes vektora virzienu, izmantojot ekvipotenciālas līnijas.
6. Izpratnes jautājumi par lādiņu kustību elektriskajā laukā 1. izziņas līmenis zema 2p. Izpratnes jautājumi par elektrisko lādiņu kustību homogēnā elektriskajā laukā - tā kustības ātruma, virziena un enerģijas izmaiņu.
7. Potenciāla aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmantojot lādiņa lielumu un tā potenciālo enerģiju, jāaprēķina elektriskā lauka potenciāls telpas punktā.
8. Punktveida lādiņa radītā potenciāla aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina punktveida lādiņa radītais potenciāls noteiktā attālumā no lādiņa.
9. Spriegums pie paralēlām plaknēm 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina paralēlām plaknēm pieliekamais spriegums, lai nodrošinātu doto elektriskā lauka intensitāti, ja zināms attālums starp plaknēm.
10. Attālums starp paralēlām platēm 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina attālums starp kondensatora platēm, ja zināms tām pieslēgtais spriegums un elektriskā lauka intensitāte tajā.
11. Divu lādētu lodīšu rezultējošais potenciāls 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina divu lādētu lodīšu kopējais potenciāls viduspunktā starp lodītēm.
12. Lādiņa līdzsvars starp uzlādētām platēm 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izmantojot ķermeņa līdzsvara nosacījumus, jānosaka lādiņa zīme un lielums.
13. Homogēna elektriskā lauka darbs 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāaprēķina homogēna elektriskā lauka padarītais darbs, pārvietojot elektrisko lādiņu.
14. Darba aprēķins, pārvietojot lādiņu elektriskajā laukā 2. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina elektriskā lauka darbs pārvietojot lādiņu starp diviem punktiem, kuru potenciāli ir zināmi.
15. Potenciāla aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina lauka potenciāls punktam, uz kuru tiek pārvietots lādiņš, ja zināms veiktais darbs un sākuma potenciāls.
16. Divu lādiņu satuvināšanas darbs 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina darbs, kāds jāpaveic, lai satuvinātu divus vienādus lādiņus līdz noteiktam attālumam.
17. Homogēna elektriskā lauka intensitāte 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina elektriskā lauka intensitāte starp divām plaknēm, ja zināms pieslēgtais spriegums un attālums starp platēm.
18. Punktveida lādiņa potenciāls 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka, kādā attālumā no punktveida lādiņa elektriskajam laukam ir dotais potenciāls.
19. Lauka darbs, pārvietojot pozitīvu lādiņu 1. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka lauka darba zīmi, pārvietojot lādiņu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauka darbs, pārvietojot lādiņu Citi zema 3p. Nosaka lauka darba zīmi, pārvietojot lādiņu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā lauka potenciāls I 00:20:00 vidēja 6p. Izpratnes jautājumi par potenciālu, punktveida lādiņa potenciāls, elektriskā lauka darbs, pārvietojot elektrisko lādiņu, homogēns elektriskais lauks.
2. Elektriskā lauka potenciāls II 00:20:00 vidēja 9p. Izpratnes jautājumi par potenciālu, punktveida lādiņa potenciāls, elektriskā lauka darbs, pārvietojot elektrisko lādiņu, lādiņa līdzsvars homogēnā elektriskajā laukā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskais potenciāls 00:05:00 vidēja 4p. Salīdzina potenciālus, izmantojot elektriskā lauka intensitātes līnijas virzienu. Nosaka elektriskā lauka intensitātes vektora virzienu, izmantojot ekvipotenciālas līnijas. Nosaka lauka darba zīmi, pārvietojot lādiņu.