STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Magnētisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Pievelk - nepievelk

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Magnēta poli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Magnētiskā lauka stiprums

Grūtības pakāpe: zema

5
5. Magnētiskā lauka virziens

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Magnēta magnētiskā lauka virziens

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Elektromagnēts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Patstāvīgo magnētu un elektromagnētu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Elektriskās strāvas magnētiskais lauks

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Pastāvīgā magnēta un elektromagnēta darbības principu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Lauku salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Gravitācijas, elektriskā un magnētiskā lauka salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Magnēti un elektromagnēti

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Elektromagnēti un magnēti

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem