24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Pludiņš

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lādiņa svārstības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Viļņa garuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Viļņu frekvence

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Gaismas krišanas leņķis

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Gaismas atstarošanās leņķis

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Gaismas atstarošanās. Krišanas un atstarošanas leņķa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Gaismas atstarošana. Leņķis starp krītošo un atstaroto staru

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Gaismas laušana. Vides noteikšana atkarībā no laušanas leņķa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Atstarošanas un laušanas likumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Staru gaita lēcā, raksturot attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Raksturot attēlu, ja dots priekšmeta attālums līdz lēcai un attēla attālums līdz lēcai

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Lēcas optiskā stipruma un lēcas veida noteikšana, ja ir dots lēcas fokusa attālums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Lēcas optiskā stipruma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Lēcas fokusa attāluma aprēķināšana, ja dots optiskais stiprums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Elektromagnētiskie viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Elektromagnētiskie viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Elektromagnētiskie viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Elektromagnētiskie viļņi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Elektromagnētiskie viļņi. Viļņu raksturlielumi. Gaisma

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem