STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Magnēti Magnētisms. Magnētiskais lauks. Magnētiskā lauka līnijas.
2. Zemes magnētisms Zemes magnētiskais lauks. Kompass. Magnētiskā anomālija. Magnētiskā deklinācija
3. Elektromagnēta darbības princips Elektromagnēta darbības princips, magnētu salidzīnājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētisms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratnes jautājumi par magnētismu.
2. Pievelk - nepievelk 1. izziņas līmenis zema 1 p. Secina par magnētu spēju pievilkt / nepievilkt dažādu materiālu priekšmetus.
3. Magnēta poli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Magnēta polu noteikšana.
4. Magnētiskā lauka stiprums 1. izziņas līmenis zema 5 p. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu.
5. Magnētiskā lauka virziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu.
6. Magnēta magnētiskā lauka virziens 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka magnētiskā lauka virzienu ap patstāvīgo magnētu un elektromagnētu.
7. Elektromagnēts 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Elektromagnēta uzbūve
8. Patstāvīgo magnētu un elektromagnētu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. (D.9.2.2.1)
9. Elektriskās strāvas magnētiskais lauks 1. izziņas līmenis zema 2 p. Secina par magnētiskā lauka stiprumu un virzienu.
10. Pastāvīgā magnēta un elektromagnēta darbības principu salīdzinājums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Novērtē darbu, izmantojot kritērijus.
11. Lauku salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Salīdzina elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku pēc dotām pazīmēm. (D.9.2.2.1)
12. Gravitācijas, elektriskā un magnētiskā lauka salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Novērtē apgalvojumus par elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētījums par elektromagnētu Citi augsta 9 p. Secina par magnētiskā lauka stiprumu ap elektromagnētu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnēti un elektromagnēti 00:07:00 vidēja 7 p. Atbild uz izpratnes jautājumiem par magnētismu. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu. Salīdzina patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. (D.9.2.2.1)
2. Elektromagnēti un magnēti 00:07:00 vidēja 6 p. Secina par magnētu spēju pievilkt / nepievilkt dažādu materiālu priekšmetus. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu. Salīdzina elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku pēc dotām pazīmēm. (D.9.2.2.1)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētisms 00:07:00 vidēja 6 p. Nosaka magnēta polus. Nosaka magnētiskā lauka virzienu ap patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. Novērtē apgalvojumus par elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku.