Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Magnēti Magnētisms. Magnētiskais lauks. Magnētiskā lauka līnijas.
2. Zemes magnētisms Zemes magnētiskais lauks. Kompass. Magnētiskā anomālija. Magnētiskā deklinācija
3. Elektromagnēta darbības princips Elektromagnēta darbības princips, magnētu salidzīnājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izpratnes jautājumi par magnētismu.
2. Pievelk - nepievelk 1. izziņas līmenis zema 1p. Secina par magnētu spēju pievilkt / nepievilkt dažādu materiālu priekšmetus.
3. Magnēta poli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Magnēta polu noteikšana.
4. Magnētiskā lauka stiprums 1. izziņas līmenis zema 5p. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu.
5. Magnētiskā lauka virziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu.
6. Magnēta magnētiskā lauka virziens 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka magnētiskā lauka virzienu ap patstāvīgo magnētu un elektromagnētu.
7. Elektromagnēts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektromagnēta uzbūve
8. Patstāvīgo magnētu un elektromagnētu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. (D.9.2.2.1)
9. Elektriskās strāvas magnētiskais lauks 1. izziņas līmenis zema 2p. Secina par magnētiskā lauka stiprumu un virzienu.
10. Pastāvīgā magnēta un elektromagnēta darbības principu salīdzinājums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Novērtē darbu, izmantojot kritērijus.
11. Lauku salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Salīdzina elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku pēc dotām pazīmēm. (D.9.2.2.1)
12. Gravitācijas, elektriskā un magnētiskā lauka salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Novērtē apgalvojumus par elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētījums par elektromagnētu Citi augsta 9p. Secina par magnētiskā lauka stiprumu ap elektromagnētu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnēti un elektromagnēti 00:07:00 vidēja 7p. Atbild uz izpratnes jautājumiem par magnētismu. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu. Salīdzina patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. (D.9.2.2.1)
2. Elektromagnēti un magnēti 00:07:00 vidēja 6p. Secina par magnētu spēju pievilkt / nepievilkt dažādu materiālu priekšmetus. Salīdzina magnētiskā lauka stiprumu. Salīdzina elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku pēc dotām pazīmēm. (D.9.2.2.1)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētisms 00:07:00 vidēja 6p. Nosaka magnēta polus. Nosaka magnētiskā lauka virzienu ap patstāvīgo magnētu un elektromagnētu. Novērtē apgalvojumus par elektrisko, magnētisko un gravitācijas lauku.