Teorija

Uzdevumi

1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Virzes kustības un rotācijas kustības formulu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Lineārais ātrums, centrtieces paātrinājums, leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Centrtieces paātrinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Riteņa leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Apgriezienu skaits laika intervālā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Rotācijas kustības vienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Masas punkta rotācijas kustības vienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

11
10. Masas punkta kustības vienādojumu izveide

Grūtības pakāpe: zema

6
11. Masas punkta rotācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Laika intervāls rotācijas kustībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Centrtieces paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
14. Akselerometra rādījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Karuseļa leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Māla gabaliņa centrtieces paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Karuseļa kustības raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Siksnas pārvads

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Zobratu pārvads

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Zobratu un siksnas pārvads

Grūtības pakāpe: augsta

1
21. Molekulu ātrums Šterna eksperimentā

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Praktiskais darbs "Lodītes kustība horizontālā plaknē"

Grūtības pakāpe: augsta

5
23. Lodes ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Rotācija

Grūtības pakāpe: zema

16,5
2. Rotācijas kustības vienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

9,5

Materiāli skolotājiem