Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienmērīgi paātrinātā kustība Aprakstīti vienmērīgi paātrinātas kustības ātruma, paātrinājuma, pārvietojuma un koordinātas vienādojumi.
2. Rotācijas kustība Aprakstīti rotācijas kustības raksturlielumi.
3. Leņķiskais paātrinājums Leņķiskais paātrinājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara rotējoša diska punktu lineāro ātrumu un paātrinājumu aprēķins
2. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara vienkārši rotācijas kustības parametru aprēķini.
3. Virzes kustības un rotācijas kustības formulu salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 3p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas.
4. Lineārais ātrums, centrtieces paātrinājums, leņķiskais ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina rotācijas kustības galvenie raksturlielumi, ja zināms diametrs un laika intervālā veiktais apgriezienu skaits.
5. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods
6. Riteņa leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina riteņa spieķu leņķiskais ātrums, ja zināms laika intervālā nobrauktais ceļš un rata diametrs collās.
7. Apgriezienu skaits laika intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina riteņa izdarīto apgriezienu skaits laika intervālā, ja zināms malējo punktu centrtieces paātrinājums
8. Rotācijas kustības vienādojumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus un nosaka kustības veidu.
9. Masas punkta rotācijas kustības vienādojumi 1. izziņas līmenis zema 11p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.
10. Masas punkta kustības vienādojumu izveide 1. izziņas līmenis zema 6p. Izmanto kustības raksturlielumus un izveido rotācijas kustības vienādojumus.
11. Masas punkta rotācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka masas punkta atrašanas vietu, izmantojot ka kustībā bez sākuma ātruma vienādos secīgos laika intervālos veiktie ceļu posmi veido attiecību 1:3:5.
12. Laika intervāls rotācijas kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina laika intervāls, kurā izdarīts noteikts apgriezienu skaits ar doto leņķisko ātrumu.
13. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods
14. Akselerometra rādījums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto attēlu un salīdzina mašīnu paātrinājumu.
15. Karuseļa leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka leņķiskais ātruma izmaiņu, mainoties attālumam no rotācijas centra.
16. Māla gabaliņa centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka centrtieces paātrinājuma izmaiņu, mainoties attālumam no rotācijas centra un frekvencei.
17. Karuseļa kustības raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aprēķina rotācijas kustības raksturlielumus.
18. Siksnas pārvads 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto rotācijas kustības raksturlielumu formulas.
19. Zobratu pārvads 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto rotācijas kustības raksturlielumu formulas.
20. Zobratu un siksnas pārvads 3. izziņas līmenis augsta 1p. Izmanto rotācijas kustības raksturlielumu formulas.
21. Molekulu ātrums Šterna eksperimentā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Izmanto rotācijas kustības un vienmērīgas kustības sakarības.
22. Praktiskais darbs "Lodītes kustība horizontālā plaknē" 3. izziņas līmenis augsta 5p. Aprēķina spēku, kas nepieciešams vieglas, diegā iesietas lodītes noturēšanai, tai griežoties horizontālā plaknē.
23. Lodes ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina lodes ātrums, lidojot cauri diviem attālumā nostiprinātiem diskiem uz rotējošas ass.
24. Ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Jāaprēķina lodītes veiktais ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā, ja nosakāms rotācijas periods un dots kustības laiks.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācijas kustības un virzes kustības formulu salīdzinājums Citi zema 3p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas.
2. Masas punkta kustības vienādojumi Citi zema 16p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācija 00:10:00 zema 16,5p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.
2. Rotācijas kustības vienādojumi 00:10:00 zema 9,5p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus un nosaka kustības veidu.Izmanto kustības raksturlielumus un izveido rotācijas kustības vienādojumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācija. Raksturlielumi. Formulas 00:10:00 zema 20p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.