29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienmērīgi paātrinātā kustība Aprakstīti vienmērīgi paātrinātas kustības ātruma, paātrinājuma, pārvietojuma un koordinātas vienādojumi.
2. Rotācijas kustība Aprakstīti rotācijas kustības raksturlielumi.
3. Leņķiskais paātrinājums Leņķiskais paātrinājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara rotējoša diska punktu lineāro ātrumu un paātrinājumu aprēķins
2. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara vienkārši rotācijas kustības parametru aprēķini.
3. Virzes kustības un rotācijas kustības formulu salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas.
4. Lineārais ātrums, centrtieces paātrinājums, leņķiskais ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina rotācijas kustības galvenie raksturlielumi, ja zināms diametrs un laika intervālā veiktais apgriezienu skaits.
5. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods
6. Riteņa leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina riteņa spieķu leņķiskais ātrums, ja zināms laika intervālā nobrauktais ceļš un rata diametrs collās.
7. Apgriezienu skaits laika intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina riteņa izdarīto apgriezienu skaits laika intervālā, ja zināms malējo punktu centrtieces paātrinājums
8. Rotācijas kustības vienādojumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus un nosaka kustības veidu.
9. Masas punkta rotācijas kustības vienādojumi 1. izziņas līmenis zema 11 p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.
10. Masas punkta kustības vienādojumu izveide 1. izziņas līmenis zema 6 p. Izmanto kustības raksturlielumus un izveido rotācijas kustības vienādojumus.
11. Masas punkta rotācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka masas punkta atrašanas vietu, izmantojot ka kustībā bez sākuma ātruma vienādos secīgos laika intervālos veiktie ceļu posmi veido attiecību 1:3:5.
12. Laika intervāls rotācijas kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina laika intervāls, kurā izdarīts noteikts apgriezienu skaits ar doto leņķisko ātrumu.
13. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods
14. Akselerometra rādījums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto attēlu un salīdzina mašīnu paātrinājumu.
15. Karuseļa leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka leņķiskais ātruma izmaiņu, mainoties attālumam no rotācijas centra.
16. Māla gabaliņa centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka centrtieces paātrinājuma izmaiņu, mainoties attālumam no rotācijas centra un frekvencei.
17. Karuseļa kustības raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aprēķina rotācijas kustības raksturlielumus.
18. Siksnas pārvads 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto rotācijas kustības raksturlielumu formulas.
19. Zobratu pārvads 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto rotācijas kustības raksturlielumu formulas.
20. Zobratu un siksnas pārvads 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izmanto rotācijas kustības raksturlielumu formulas.
21. Molekulu ātrums Šterna eksperimentā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izmanto rotācijas kustības un vienmērīgas kustības sakarības.
22. Praktiskais darbs "Lodītes kustība horizontālā plaknē" 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina spēku, kas nepieciešams vieglas, diegā iesietas lodītes noturēšanai, tai griežoties horizontālā plaknē.
23. Lodes ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina lodes ātrums, lidojot cauri diviem attālumā nostiprinātiem diskiem uz rotējošas ass.
24. Ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina lodītes veiktais ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā, ja nosakāms rotācijas periods un dots kustības laiks.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācijas kustības un virzes kustības formulu salīdzinājums Citi zema 3 p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas.
2. Masas punkta kustības vienādojumi Citi zema 16 p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācija 00:10:00 zema 16,5 p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.
2. Rotācijas kustības vienādojumi 00:10:00 zema 9,5 p. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus un nosaka kustības veidu.Izmanto kustības raksturlielumus un izveido rotācijas kustības vienādojumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācija. Raksturlielumi. Formulas 00:10:00 zema 20 p. Salīdzina virzes kustības un rotācijas kustības formulas. Izmanto rotācijas kustības vienādojumus, nosaka kustības veidu un kustības raksturlielumus.