Teorija

1. Darbs
2. Jauda

Uzdevumi

1. No kā ir atkarīgs mehāniskais darbs?

Grūtības pakāpe: zema

3
2. No kā ir atkarīgs darbs?

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Mehāniskā darba aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Darba aprēķināšana, ja dots ceļš un svars

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Darba aprēķināšana, spēks un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Darba aprēķināšana, ja zināma masa un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš

Grūtības pakāpe: augsta

5
9. Masas aprēķināšana, ja zināms ceļš un darbs

Grūtības pakāpe: augsta

5
10. No kā ir atkarīga mehāniskā jauda?

Grūtības pakāpe: zema

6
11. Mehāniskās jaudas atkarība no lielumiem

Grūtības pakāpe: zema

6
12. No kā ir atkarīga jauda?

Grūtības pakāpe: vidēja

15
13. Jaudas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Jaudas aprēķināšana un mēru pārveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda

Grūtības pakāpe: augsta

5
16. Jauda, ceļš, laiks un svars

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Darbs un jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Mehāniskais darbs un jauda

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem