Svarīgs fizikāls lielums, kas saistīts ar darbu, ir jauda.

shutterstock_1634251285.jpg 
 
Pa kāpnēm var uzkāpt un var arī uzskriet. Abos gadījumos tiek veikts vienāds darbs, taču otrajā gadījumā tas tiek veikts ātrāk. Darba veikšanas straujumu raksturo jauda. Jo lielāka jauda, jo īsāks laiks ir nepieciešamas tā izpildei.
Jauda ir darba veikšanas ātrums.
N=At, kur \(A\) - darbs, \(t\) - laiks, \(N\) - jauda
 
Jaudas SI vienība ir vats (\(W\)) (par godu skotu izgudrotājam Džeimsam Vatam)
Jauda ir \(1\) vats, ja vienā sekundē tiek veikts \(1\) džoula liels darbs.

\(1\) \(kW\) = \(1 000\) \(W\)
\(1\) \(MW\) = \(1000 000\) \(W\)
\(1\) \(GW\) = \(1 000 000 000\) \(W\)

Jaudas piemēri ikdienā:
Darba veids Jauda, \(W\)
shutterstock_104931791.jpg
Cilvēks soļo ar ātrumu \(7\) \(km/h\) 
\(60\)
Steve Lovegrove Shutterstock.jpg
Cilvēks strādā smagu fizisku darbu 
\(200\)
shutterstock_1782036761.jpg
Cilvēks brauc ar velosipēdu ar ātrumu \(20\) \(km/h\)
\(700\)
 
Atsauce:
Fizika 9.klasei/E.Šilters. N.Sakss.- Lielvārds, 2002. - 50-51.lpp.
Atsauce:
Att. Cilvēks strādā smagu fizisku darbu - Steve Lovegrove / Shutterstock.com