Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbs Darba aprēķināšanas formula (atkarība no pieliktā spēka un ceļa).
2. Jauda Jaudas aprēķināšanas formula (atkarība no darba un laika).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. No kā ir atkarīgs mehāniskais darbs? 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izdara secinājumu par mehāniskā darba atkarību no veiktā ceļa.
2. No kā ir atkarīgs darbs? 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izdara secinājumu par mehāniskā darba atkarību no spēka.
3. Mehāniskā darba aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
4. Darba aprēķināšana, ja zināms spēks un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
5. Darba aprēķināšana, ja dots ceļš un svars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
6. Darba aprēķināšana, spēks un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
7. Darba aprēķināšana, ja zināma masa un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
8. Darba aprēķināšana, ja zināms blīvums, tilpums, ceļš 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
9. Masas aprēķināšana, ja zināms ceļš un darbs 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
10. No kā ir atkarīga mehāniskā jauda? 1. izziņas līmenis zema 6 p. Izdara secinājumu par mehāniskās jaudas atkarību no veiktā darba. Salīdzina jaudas. (D.9.4.4.1.)
11. Mehāniskās jaudas atkarība no lielumiem 1. izziņas līmenis zema 6 p. Izdara secinājumu par mehāniskās jaudas atkarību no laika. Salīdzina jaudas. (D.9.4.4.1.)
12. No kā ir atkarīga jauda? 2. izziņas līmenis vidēja 15 p. Izdara secinājumu par mehāniskās jaudas atkarību no laika. Aprēķina jaudu. (D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
13. Jaudas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks.
14. Jaudas aprēķināšana un mēru pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks (mēru pārveidošana).
15. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Laika aprēķināšanu, ja zināma masa, ceļš un jauda
16. Jauda, ceļš, laiks un svars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jaudas aprēķināšana, ja dots ceļš, laiks un svars.
17. Darbs un jauda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. tāds jau ir .uzdevums Risinājums Pārnests @PUBLIC: Jaudas aprēķināšana

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba aprēķināšana Citi zema 4 p. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
2. Jaudas atkarība no lielumiem Citi zema 12 p. Izdara secinājumu par mehāniskās jaudas (atkarīgais lielums) atkarību no laika (neatkarīgais lielums).
3. Laboratorijas darbs „Mehāniskā jauda” Citi augsta 19 p. Mēra jaudu, izmantojot netiešo mērīšanu. (D.9.4.4.1.) Salīdzina jaudas. (D.9.4.4.1.)
4. Laika mēru pārveidošana, jauda Citi vidēja 3 p. Jaudas aprēķināšana, ja zināms darbs un laiks.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskais darbs un jauda 00:15:00 vidēja 13 p. Izdara secinājumu par mehāniskā darba atkarību no veiktā ceļa. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.) Izdara secinājumu par mehāniskās jaudas atkarību no veiktā darba. Salīdzina jaudas. (D.9.4.4.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs un jauda 00:15:00 vidēja 13 p. Izdara secinājumu par mehāniskā darba atkarību no spēka. Aprēķina darbu.(D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.) Izdara secinājumu par mehāniskās jaudas atkarību no laika. Salīdzina jaudas. (D.9.4.4.1.)