29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Materiāla punkta līdzsvars

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kravas līdzsvars (bez rotācijas ass)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Ķermeņu līdzsvars

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Klucītis uz slīpās plaknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Spēka moments

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Spēka momenta zīme

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Kronšteins ar atsvaru

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kronšteina līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Šūpoļu līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Figūras masas centrs

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Līdzsvaru veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Izpratnes jautājumi par inerces momentu un ķermeņa rotāciju

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Ķermeņu inerces momenta proporcionalitātes koeficients

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Impulsa momenta nezūdamības likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Izpratnes jautājumi par enerģijas nezūdamības likumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Daiļslidotāja leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Komētas lineārais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Sastiepuma spēks (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Ķermeņu līdzsvars un rotācija

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Ķermeņa rotācija un līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem