Kas ir masas punkts? Tas ir ķermeņa punkts, kuram var pielikt spēku, lai izraisītu ķermeņa virzes kustību ar lineāru paātrinājumu, bet bez leņķiskā paātrinājuma.
Aplūkosim ķermeni, kuram ir taisnstūra forma.

YCUZD_220805_4027_11.svg

Spēki F1 un F2 izraisa ķermeņa virzes kustību, bet spēki F3 un F4 — rotācijas kustību. Zīmējumā redzams, ka spēka F1 un F2 darbības līnija iet caur punktu\(\ O\), bet spēka F3 un F4 darbības līnija nešķērso punktu \(O\). Tātad punkts \(O\) ir dota ķermeņa masas punkts.
Masas centrs var atrasties ārpus fiziskā ķermeņa, kā tas dažkārt notiek dobiem vai atvērtas formas objektiem, piemēram, pakaviem. Aplūkosim ķermeni, kuram ir gredzena forma.

YCUZD_220805_4027_12.svg

Spēki F1 un F2 izraisa ķermeņa virzes kustību, bet spēki F3 un F4 var izraisīt tikai rotācijas kustību. Zīmējumā redzams, ka spēka F1 un F2 darbības līnijas iet caur punktu \(O\), bet spēka F3 un F4 darbības līnija neiet caur punktu \(O\). Tātad punkts \(O\) ir dota ķermeņa masas punkts.
Ja Zemes gravitācijas lauks, kurā atrodas ķermenis, ir homogēns, tad ķermeņa masas centru sauc arī par tā smaguma centru. Homogēnā gravitācijas laukā katrs masas elements sver vienādi, tāpēc smaguma centrs ir identisks masas centram. Tomēr nehomogēnā gravitācijas laukā smaguma centrs nav tāds pats kā masas centrs. Masas centrs ir fiksēts ķermeņa punkts, kurš nosaka masas vidējo atrašanās vietu. Tam nav nekāda sakara ar gravitāciju.
 
Pastāv dažādas metodes, lai eksperimentāli noskaidrotu plakanās figūras masas centru. Viens no tiem ir šāds:
 
1. Iekārt figūru ar auklu (sk. zīm.) un ļaut tai ieņemt stabila līdzsvara stāvokli. Punktā \(A\) piekārt svērteni, kurš novietosies vertikāli (\(AB\) līnija). Ar lineālu novilkt taisni \(AB\).
 
YCUZD_220805_4027_13.svg
 
2. Atkārtot eksperimentu, izmantojot citu piekāršanas punktu, piemēram, punktu \(C\) (sk. zīm.).
 
YCUZD_220805_4027_14.svg
 
3. \(AB\) un \(CD\) taišņu krustpunkts ir figūras masas centrs \(O\).
 
Aplūkosim vēl vienu paņēmienu, kas ļauj noskaidrot figūras masas centru!
 
YCUZD_220805_4027_15.svg
 
1. Sadalīsim figūru uz diviem taisnstūriem, novilksim diagonāles, lai noskaidrotu katra taisnstūra masas centru O1unO2 (sk. zīm.).
 
YCUZD_220805_4027_16.svg
 
2. Atkārtosim procedūru, sadalot figūru citādāk. Iegūstam punktus O3unO4 (sk. zīm.).
 
YCUZD_220805_4027_17.svg
 
3. Savietosim punktus O1unO2, kā arī O3unO4. Nogriežņu krustpunkts \(O\) sakrīt ar figūras masas centru.
 
YCUZD_220805_4027_18.svg