Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņu līdzsvars (bez rotācijas ass) Ķermeņu līdzsvara nosacījums un uzdevumu piemēri.
2. Spēka moments Informācija par spēka momentu.
3. Līdzsvara nosacījums (ir rotācijas ass) Ķermeņa līdzsvara nosacījums, ja rotācijas ass ir nostiprināta.
4. Masas centrs Masas centrs un plakano figūru masas centra noskaidrošana.
5. Ķermeņu līdzsvara stabilitāte Ķermeņu līdzsvara stabilitāte.
6. Inerces moments Inerces moments.
7. Impulsa momenta nezūdamības likums Impulsa momenta nezūdamības likums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Materiāla punkta līdzsvars 1. izziņas līmenis zema 1p. Noskaidro materiāla punkta līdzsvaru, izmantojot vektoru saskaitīšanu.
2. Kravas līdzsvars (bez rotācijas ass) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto ķermeņa līdzsvara nosacījumu un aprēķina troses sastiepuma spēku.
3. Ķermeņu līdzsvars 3. izziņas līmenis augsta 2p. Ķermeņu līdzsvara nosacījums un uzdevumu piemēri.
4. Klucītis uz slīpās plaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto līdzsvara nosacījumu un aprēķina spiediena spēku, kas darbojas uz klucīti.
5. Spēka moments 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto spēka momenta formulu un salīdzina spēku momentus.
6. Spēka momenta zīme 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka spēka momenta zīmi.
7. Kronšteins ar atsvaru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto ķermeņu līdzsvara nosacījumu (ķermenis atrodas līdzsvara, ja visu tam pielikto spēku ģeometriskā summa ir vienāda ar nulli) un aprēķina elastības spēkus kronšteina stieņos.
8. Kronšteina līdzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina elastības spēkus, kas rodas stieņos, izmantojot ķermeņa līdzsvara nosacījumu: ķermenis atrodas līdzsvarā, ja visu spēku momentu summa attiecībā pret rotācijas asi ir vienāda ar nulli.
9. Šūpoļu līdzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto ķermeņa līdzsvara nosacījumu (rotācijas ass ir nostiprināta) un aprēķina spiediena spēku.
10. Figūras masas centrs 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka plakanās figūras masas centru.
11. Līdzsvaru veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir līdzsvaru veidus.
12. Izpratnes jautājumi par inerces momentu un ķermeņa rotāciju 1. izziņas līmenis zema 2p. Raksturo ķermeņa inerces īpašības rotācijas kustībā, lietojot inerces momenta jēdzienu. (D.A.3.2.2., D.A.12.1.1.)
13. Ķermeņu inerces momenta proporcionalitātes koeficients 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka dažādu regulāras formas ķermeņu inerces momentu un tā proporcionalitātes koeficientu.
14. Impulsa momenta nezūdamības likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro impulsa momenta būtību un impulsa momenta nezūdamības likumu, lai prognozētu ķermeņu kustību. (D.A.3.2.3.)
15. Izpratnes jautājumi par impulsa momenta nezūdamības likumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro impulsa momenta būtību un impulsa momenta nezūdamības likumu, lai prognozētu ķermeņu kustību. (D.A.3.2.3.)
16. Daiļslidotāja leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro impulsa momenta nezūdamības likumu, lai prognozētu ķermeņu kustību dabā un tehnikā. (D.A.3.2.3.)
17. Komētas lineārais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro impulsa momenta nezūdamības likumu, lai prognozētu ķermeņu kustību dabā un tehnikā. (D.A.3.2.3.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sastiepuma spēks (2020) Citi vidēja 4p. Izmanto Ņūtona likumu, sadala rezultējošo sastiepuma spēku divos vektoros un atbild uz jautājumu par spēka lielumu. CE 2. daļas 10. uzd. 2020.g.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atsvars uz kronšteina Citi vidēja 2p. Izmanto ķermeņu līdzsvara nosacījumu (ķermenis atrodas līdzsvara, ja visu tam pielikto spēku ģeometriskā summa ir vienāda ar nulli) un aprēķina elastības spēkus kronšteina stieņos.
2. Uzdevums par kronšteinu Citi vidēja 2p. Aprēķina elastības spēkus, kas rodas stieņos, izmantojot ķermeņa līdzsvara nosacījumu: ķermenis atrodas līdzsvarā, ja visu spēku momentu summa attiecībā pret rotācijas asi ir vienāda ar nulli.
3. Šūpoles un līdzsvars Citi vidēja 2p. Izmanto ķermeņa līdzsvara nosacījumu (rotācijas ass ir nostiprināta) un aprēķina spiediena spēku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu līdzsvars un rotācija 00:20:00 vidēja 5p. Noskaidro materiāla punkta līdzsvaru, izmantojot vektoru saiskaitīšanu. Raksturo ķermeņa inerces īpašības rotācijas kustībā, lietojot inerces momenta jēdzienu. (D.A.3.2.2., D.A.12.1.1.) Izmanto ķermeņu līdzsvara nosacījumu (ķermenis atrodas līdzsvara, ja visu tam pielikto spēku ģeometriskā summa ir vienāda ar nulli.) un aprēķina elestības spēkus kronšteina stieņos.
2. Ķermeņa rotācija un līdzsvars 00:20:00 vidēja 5p. Izmanto spēka momenta formulu un salīdzina spēku momentus. Skaidro impulsa momenta būtību un impulsa momenta nezūdamības likumu, lai prognozētu ķermeņu kustību. (D.A.3.2.3.) Aprēķina elastības spēkus, kas rodas stieņos, izmantojot ķermeņa līdzsvara nosacījumu: ķermenis atrodas līdzsvarā, ja visu spēku momentu summa attiecībā pret rotācijas asi ir vienāda ar nulli.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācija un ķermeņa līdzsvars 00:20:00 vidēja 5p. Nosaka spēka momenta zīmi. Skaidro impulsa momenta būtību un impulsa momenta nezūdamības likumu, lai prognozētu ķermeņu kustību. (D.A.3.2.3.) Aprēķina elastības spēkus, kas rodas stieņos, izmantojot ķermeņa līdzsvara nosacījumu: ķermenis atrodas līdzsvarā, ja visu spēku momentu summa attiecībā pret rotācijas asi ir vienāda ar nulli.