Izlasi informāciju!
Kā zināms, rotējoša ķermeņa inerces moments ir proporcionāls masas un rotācijas rādiusa kvadrāta reizinājumam ImR2. Proporcionalitātes koeficients ir atkarīgs no ķermeņa formas.
Ķermenim, ripojot no slīpās plaknes bez sākuma ātruma, izpildās mehāniskās enerģijas nezūdamības likums
 
mgh=mv22+Iw22, kur
\(m\) — ķermeņa masa,
\(h\) – slīpas plaknes augstums, 
\(v\) — ķermeņa lineārais ātrums slīpas plaknes beigās, 
\(I\) — inerces moments, 
\(w\) — ķermeņa rotācijas leņķiskais ātrums slīpas plaknes beigās.
 
No tā izriet I=2mghmv2w2.
 
Ievērojot, ka leņķiskais ātrums un lineārais ātrums ir saistīti formulā v=wRw=vR, un, apvienojot formulas, iegūst:
 
I=m(2ghv2)(vR)2=mR2(2ghv2)v2=mR2(2ghv21).

Pieņemot, ka ķermeņa kustība pa slīpo plakni ir vienmērīgi paātrināta, un izmantojot formulu lineārā ātruma aprēķināšanai v=2lt, kur l — slīpās plaknes garums, var iegūt:
 
I=mR2(2gh(2lt)21)=mR2(ght22l21), kur
 
ght22l21 ir proporcionalitātes koeficients \(k\), kas nosaka ķermeņa formu.
 
Aplūko datus tabulā, veic nepieciešamus aprēķinus un noskaidro, kādu ķermeni skolēns izmantoja laboratorijas darbā!
Pieņem, ka g=9,8ms2. Rezultātu noapaļo līdz 3 cipariem aiz komata!
 
Nr.
p.k.
\(m\), \(g\)
\(R\), \(cm\)
\(h\), \(cm\)
l, \(cm\)
\(t\), \(s\)
tvid, \(s\)
Figūra
1.
9
3
8,1
91
1,717
2.
9
3
8,1
91
1,722
3.
9
3
8,1
91
1,724
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!