Noslēguma testi vēsturē

6. klase

 1. Iepazīšanās ar vēstures zinātni

 2. Vēstures avoti un vēstures pētīšana

 3. Mēs dzīvojam Latvijā

 4. Latvijas valsts

 5. Latvija un latvieši pasaulē

 6. Akmens laikmets Latvijas teritorijā

 7. Bronzas un dzelzs laikmets Latvijas teritorijā

 8. Latvijas teritorija 10. - 12. gadsimtā

7. klase

 1. Kristianizācija un krusta karu sākums Baltijas jūras reģionā

 2. Kristianizācija - hroniku vēstījums; Latvijas teritorijas cilšu pakļaušana

 3. Livonija: struktūra un pārvalde

 4. Livonija: iedzīvotāji un pilsētas

 5. Rīga Livonijas laikā: pārvalde un iedzīvotāji

 6. Vidzeme un Latgale Jauno laiku sākumā

 7. Cīņa par kundzību Livonijā

 8. Kurzemes un Zemgales hercogiste

8. klase

 1. Latvijas teritorija Krievijas impērijas sastāvā

 2. Latviešu tautas atmoda

 3. Latvijas zeme un iedzīvotāji 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā

 4. Sociālisma idejas un 1905. gada revolūcija

 5. Latvija Pirmā pasaules kara laikā

 6. Latvijas valsts izveide

 7. Brīvības cīņas 1918-1920

9. klase

 1. Latvijas Republika starpkaru periodā. Politika un saimniecība

  1. Demokrātijas posms

  2. Saimniecība demokrātijas periodā

  3. Autoritārais režīms

  4. Latvijas ārpolitika starpkaru periodā

  5. Pamattautas un mazākumtautības

 2. Latvijas Republika starpkaru periodā. Izglītība un kultūra

  1. Izglītība un zinātne

  2. Kultūras fonds

  3. Tēlotājmāksla

  4. Teātri un mūzika

  5. Prese un izdevniecības

  6. Pilsētbūvniecība un arhitektūra

  7. Jauno tehnoloģiju iespējas

  8. Sports

 3. 2. Pasaules kara sākums. Padomju okupācija.

 4. Otrais pasaules karš. Nacistiskais režīms

 5. Otrā padomju okupācija

 6. Latvieši pasaulē

 7. Pārmaiņu sākums Latvijā, Baltijā

 8. Sabiedrības konsolidācija un neatkarības atjaunošana

 9. Baltijas valstis mūsdienu pasaulē