Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki vēstures avota veidu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Raksturo vēstures avotu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sagrupē vēstures avotus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Nosaki, kurš ir vēstures avots

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Nosaki, kurš ir atbilstošais vēstures avots

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Konstatē vēstures zinātnes nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Konstatē vēstures zinātnes nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures pētīšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Grupē vēstures zinātnes nozares ar to raksturojumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Analizē un salīdzini vēstures avotus

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Atbildi jautājumu par iespējamiem pētījumiem

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Nosaki arheoloģiskā pieminekļa veidu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Nosaki arheologa pētāmo objektu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Atbildi jautājumu par iespējamiem atradumiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm

Grūtības pakāpe: vidēja

6
19. Nosaki muzeja krājumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Izvēlies pareizo aprakstu

Grūtības pakāpe: augsta

1
21. Pazīsti ievērojamu muzeju

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. Apgūsti jēdzienu formulējumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Izvēlies pareizo atbildi par saturu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Vērtē izteikumus par mutvārdu liecību nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. Iepazīsti Latvijas akmeņu noslēpumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Izvēlies atbilstošo vēstures noslēpumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vēstures avoti, kas un kā pēta vēsturi.

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Vēstures liecību krātuves

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Darbs ar vēstures avotiem

Grūtības pakāpe: vidēja

16
4. Vēsture un atmiņas; jēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

7
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem