Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Sakārto pareizā secībā pētījuma posmus 4p.
2. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus 2p.
3. Analizē un salīdzini vēstures avotus 2p.
4. Atbildi jautājumu par iespējamiem pētījumiem 1p.
5. Nosaki arheoloģiskā pieminekļa veidu 3p.
6. Atbildi jautājumu par iespējamiem atradumiem 1p.
7. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus 2p.
8. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures nozari 1p.