Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm 1p.
2. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm 6p.
3. Nosaki muzeja krājumus 1p.
4. Izvēlies pareizo aprakstu 1p.
5. Pazīsti ievērojamu muzeju 2p.
6. Apgūsti jēdzienu formulējumus 2p.