Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Nosaki vēstures avota veidu 1p.
2. Izvēlies vēstures avotus 1p.
3. Raksturo vēstures avotu 2p.
4. Sagrupē vēstures avotus 3p.
5. Nosaki, kurš ir atbilstošais vēstures avots 1p.
6. Konstatē vēstures zinātnes nozari 1p.
7. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures pētīšanu 6p.