5.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Latvijas svētku un atceres dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Raksturo personības nozīmi Latvijas vēsturē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atbildi jautājumu par Latvijas valsti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Nosaki nozīmīgus Latvijas pieminekļus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nosaki nozīmīgas Latvijas būves

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Raksturo vēstures notikumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Izvēlies pareizo atbildi par vēsturi

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Atbildi jautājumu par vēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Analizē spriedumus par vēsturi

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Nosaki pareizo atbildi par laika skaitīšanu

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Izvēlies pareizo atbildi - laika skaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Izvērtē apgalvojumus par vēstures zinātni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nosaki pareizo gadsimtu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Priekšzināšanu Latvijas vēsturē pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Vēstures zinātne un vēsturnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Laiks, laika skaitīšana, noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Metodiskie materiāli