Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo personības nozīmi Latvijas vēsturē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Atbildi jautājumu par Latvijas valsti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nosaki nozīmīgus Latvijas pieminekļus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Nosaki nozīmīgas Latvijas būves

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Raksturo vēstures notikumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Izvēlies pareizo atbildi par vēsturi

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Atbildi jautājumu par vēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Analizē spriedumus par vēsturi

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Nosaki pareizo atbildi par laika skaitīšanu

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Izvēlies pareizo atbildi - laika skaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Izvērtē apgalvojumus par vēstures zinātni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nosaki pareizo gadsimtu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Priekšzināšanu Latvijas vēsturē pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Vēstures zinātne un vēsturnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Laiks, laika skaitīšana, noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem