Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Latvijas svētku un atceres dienas 1p.
2. Raksturo personības nozīmi Latvijas vēsturē 1p.
3. Atbildi jautājumu par Latvijas valsti 2p.
4. Nosaki nozīmīgas Latvijas būves 2p.
5. Raksturo vēstures notikumus 2p.
6. Raksturo vēstures tēlus 2p.