Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki pārmaiņas 19. gs. beigās

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pēti jaunstrāvnieku idejas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nosaki Jaunās strāvas pārstāvi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pēti avotus par laikrakstu

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Salīdzini 19. gs. kustības

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Papildini tekstu par Jauno strāvu

Grūtības pakāpe: vidēja

8
7. Nosaki revolūcijas cēloņus

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Raksturo sociāldemokrātijas izveidošanos

Grūtības pakāpe: augsta

12
9. Atbildi jautājumus par revolūciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Izvērtē revolūcijas notikumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Saisti attēlu ar aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Pēti tekstu par revolūciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Saisti attēlu ar aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Papildini tekstu par revolūciju

Grūtības pakāpe: augsta

9
16. Izvērtē 1905. gada revolūciju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Sakārto secīgi notikumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Ieraksti pareizo atbildi par revolūciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Attēlā nosaki revolūcijas sekas

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Izvērtē revolūcijas sekas

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Jaunās strāvas darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. 1905. gada revolūcijas sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

21
3. 1905. gada revolūcijas uzplūdi un sakāve

Grūtības pakāpe: vidēja

16
4. 1905. gada revolūcijas izvērtējums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

42

Materiāli skolotājiem