Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Nosaki revolūcijas cēloņus 2p.
2. Raksturo sociāldemokrātijas izveidošanos 12p.
3. Pēti rakstnieka iespaidus par demonstrāciju 1p.
4. Atbildi jautājumus par revolūciju 2p.
5. Izvērtē revolūcijas notikumus 3p.
6. Saisti attēlu ar aprakstu 1p.