Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Nosaki pārmaiņas 19. gs. beigās 1p.
2. Nosaki Jaunās strāvas pārstāvi 1p.
3. Pēti jaunstrāvnieku idejas 2p.
4. Pēti avotus par laikrakstu 2p.
5. Salīdzini 19. gs. kustības 3p.
6. Papildini tekstu par Jauno strāvu 8p.
7. Pēti Jaunās strāvas raksturojumu 1p.