Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jaunā strāva Pārmaiņas sabiedrībā un marksisms; Jaunās strāvas aizsākums, pārstāvji; jaunstrāvnieku idejas un darbība.
2. 1905. gada revolūcijas sākums Revolūcijas cēloņi, iemesli; notikumi Rīgā un Latvijas laukos; revolūcijas līderi.
3. Revolūcijas uzplūdi un sakāve Revolūcijas vēršanās plašumā; notikumi laukos; soda ekspedīciju darbība; sadursmes; revolūcijas izskaņa.
4. 1905. g. revolūcijas vērtējums 1905. gada revolūcijas negatīvo, pozitīvo seku izvērtējums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki pārmaiņas 19. gs. beigās 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda, nostiprina izpratni par laikmeta procesiem.
2. Pēti jaunstrāvnieku idejas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
3. Nosaki Jaunās strāvas pārstāvi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina vizuālo atmiņu, prasmi noteikt personību.
4. Pēti avotus par laikrakstu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido kritisko domāšanu, papildina zināšanas.
5. Salīdzini 19. gs. kustības 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina zināšanas, izpratni par kustību atšķirībām.
6. Papildini tekstu par Jauno strāvu 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Nostiprina izpratni par kustību.
7. Nosaki revolūcijas cēloņus 2. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
8. Raksturo sociāldemokrātijas izveidošanos 2. izziņas līmenis augsta 12p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina jēdzienu lietojumu.
9. Atbildi jautājumus par revolūciju 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
10. Izvērtē revolūcijas notikumus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi.
11. Saisti attēlu ar aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi pētīt vizuālo avotu.
12. Skaidro jēdzienus 2. izziņas līmenis zema 3p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
13. Pēti tekstu par revolūciju 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, spriedumu veidošanu.
14. Saisti attēlu ar aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi pētīt vizuālo avotu.
15. Papildini tekstu par revolūciju 3. izziņas līmenis augsta 9p. Pilnveido lasītprasmi, kritisko domāšanu.
16. Izvērtē 1905. gada revolūciju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
17. Sakārto secīgi notikumus 2. izziņas līmenis augsta 4p. Sekmē, nostiprina izpratni par notikumu secību.
18. Ieraksti pareizo atbildi par revolūciju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda prasmi pareizi lietot jēdzienus, zināšanas.
19. Attēlā nosaki revolūcijas sekas 2. izziņas līmenis augsta 1p. Pilnveido prasmi analizēt attēlus, kritisko domāšanu.
20. Izvērtē revolūcijas sekas 3. izziņas līmenis zema 2p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunās strāvas darbība 00:30:00 vidēja 18p. Pārmaiņas 19. gs. beigās, Jaunā strāva - personības, darbība, idejas, nozīme.
2. 1905. gada revolūcijas sākums 00:30:00 vidēja 21p. Revolūcijas cēloņi; notikumi Rīgā, Latvijas laukos; personības.
3. 1905. gada revolūcijas uzplūdi un sakāve 00:20:00 vidēja 16p. Revolūcijas notikumi; soda ekspedīciju darbība; revolūcijas izskaņa.
4. 1905. gada revolūcijas izvērtējums 00:30:00 vidēja 15p. Revolūcijas notikumu, seku vērtējums, nozīme.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 42p.