Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jaunā strāva Pārmaiņas sabiedrībā un marksisms; Jaunās strāvas aizsākums, pārstāvji; jaunstrāvnieku idejas un darbība.
2. 1905. gada revolūcijas sākums Revolūcijas cēloņi, iemesli; notikumi Rīgā un Latvijas laukos; revolūcijas līderi.
3. Revolūcijas uzplūdi un sakāve Revolūcijas vēršanās plašumā; notikumi laukos; soda ekspedīciju darbība; sadursmes; revolūcijas izskaņa.
4. 1905. g. revolūcijas vērtējums 1905. gada revolūcijas negatīvo, pozitīvo seku izvērtējums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki pārmaiņas 19. gs. beigās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda, nostiprina izpratni par laikmeta procesiem.
2. Pēti jaunstrāvnieku idejas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
3. Nosaki Jaunās strāvas pārstāvi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina vizuālo atmiņu, prasmi noteikt personību.
4. Pēti avotus par laikrakstu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido kritisko domāšanu, papildina zināšanas.
5. Salīdzini 19. gs. kustības 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par kustību atšķirībām.
6. Papildini tekstu par Jauno strāvu 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Nostiprina izpratni par kustību.
7. Nosaki revolūcijas cēloņus 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
8. Raksturo sociāldemokrātijas izveidošanos 2. izziņas līmenis augsta 12 p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina jēdzienu lietojumu.
9. Atbildi jautājumus par revolūciju 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
10. Izvērtē revolūcijas notikumus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi.
11. Saisti attēlu ar aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi pētīt vizuālo avotu.
12. Skaidro jēdzienus 2. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
13. Pēti tekstu par revolūciju 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, spriedumu veidošanu.
14. Saisti attēlu ar aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi pētīt vizuālo avotu.
15. Papildini tekstu par revolūciju 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Pilnveido lasītprasmi, kritisko domāšanu.
16. Izvērtē 1905. gada revolūciju 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
17. Sakārto secīgi notikumus 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē, nostiprina izpratni par notikumu secību.
18. Ieraksti pareizo atbildi par revolūciju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda prasmi pareizi lietot jēdzienus, zināšanas.
19. Attēlā nosaki revolūcijas sekas 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Pilnveido prasmi analizēt attēlus, kritisko domāšanu.
20. Izvērtē revolūcijas sekas 3. izziņas līmenis zema 2 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunās strāvas darbība 00:30:00 vidēja 18 p. Pārmaiņas 19. gs. beigās, Jaunā strāva - personības, darbība, idejas, nozīme.
2. 1905. gada revolūcijas sākums 00:30:00 vidēja 21 p. Revolūcijas cēloņi; notikumi Rīgā, Latvijas laukos; personības.
3. 1905. gada revolūcijas uzplūdi un sakāve 00:20:00 vidēja 16 p. Revolūcijas notikumi; soda ekspedīciju darbība; revolūcijas izskaņa.
4. 1905. gada revolūcijas izvērtējums 00:30:00 vidēja 15 p. Revolūcijas notikumu, seku vērtējums, nozīme.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 42 p.