Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Izvērtē 1905. gada revolūciju 3p.
2. Sakārto secīgi notikumus 4p.
3. Ieraksti pareizo atbildi par revolūciju 2p.
4. Pēti revolucionāru viedokli 3p.
5. Attēlā nosaki revolūcijas sekas 1p.
6. Izvērtē revolūcijas sekas 2p.