Teorija

Uzdevumi

1. Datē Pirmo pasaules karu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Raksturo attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nosaki kara ietekmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Grupē notikumus

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Papildini tekstu par kara sākumu

Grūtības pakāpe: vidēja

9
6. Nosaki pareizo atbildi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Izvērtē kara ietekmi uz saimniecību

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Atbildi jautājumus par kara sākumu

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Pēti vēstures avotu par latviešiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nosaki pareizo atbildi par bēgļiem

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Izvērtē tekstu par bēgļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Pēti mākslas darbu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Atbildi jautājumus par Rīgas evakuāciju

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Papildini tekstu par bēgļiem

Grūtības pakāpe: augsta

10
15. Pēti tekstu par Rīgu 1915. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Nosaki jēdziena skaidrojumu

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Atbildi jautājumus par strēlniekiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pēti uzsaukumu stāties strēlniekos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Analizē strēlnieku karogu simbolus

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Izvērtē strēlnieku bataljonu nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Nosaki attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Atbildi jautājumus par fronti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Papildini tekstu par kaujām

Grūtības pakāpe: augsta

10
24. Izvērtē karavīru situāciju kaujās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Saisti attēlu ar apgalvojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Pēti vēstures avotus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Atbildi jautājumus par pārmaiņām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Papildini tekstu par procesiem 1917. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

11
29. Izvērtē lielinieku propagandu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Grupē padomju varas ietekmes

Grūtības pakāpe: zema

1
31. Vērtē padomju varas politiku

Grūtības pakāpe: augsta

2
32. Atbildi jautājumus par strēlniekiem Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. Pēti J. Vācieša viedokli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. Savieto notikumu un laiku

Grūtības pakāpe: augsta

3
35. Nosaki atbildes par strēlnieku gaitām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. Analizē Brāļu kapu simbolus un tēlus, izvēlies atbildi

Grūtības pakāpe: augsta

1
37. Sagrupē hronoloģiski notikumus

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Pirmā pasaules kara sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Pirmā pasaules kara sākums un Latvijas iedzīvotāji

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Bēgļu kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

23
4. Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

14
5. Latviešu strēlnieku kaujas

Grūtības pakāpe: vidēja

28
6. Latvija Pirmā pasaules kara beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

18
7. Latviešu strēlnieki Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

15
8. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

43

Materiāli skolotājiem