Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Pēti vēstures avotus 1p.
2. Atbildi jautājumus par pārmaiņām 2p.
3. Papildini tekstu par procesiem 1917. gadā 11p.
4. Pēti vēstures avotu par padomju valdību 2p.
5. Izvērtē lielinieku propagandu 1p.
6. Grupē padomju varas ietekmes 1p.